Dôležitá publikácia pre slovenských facility manažérov, správcov budov a odborníkov

Pražské vydavateľvo odbornej literatúry Professional Publishing vydalo novú knihu pre facility manažérov, správcov budov a odborníkov – Facility management, autorkou ktorej je prezidentka SAFM doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

 

 

img_5304_600-400x300

 

 

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a za podpory Slovenskej asociácie facility managementu SAFM usporiadala už dvanásty ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2014. Konferencia sa konala v dňoch 30. 9. a 1.10.2014 na Štrbskom Plese v hoteli Patria. Bola zameraná na prevádzku a údržbu budov a ich technických systémov.

 

Na záver prvého dňa konferencie bol spoločenský večer, v úvode ktorého sa konal krst knihy Facility management od autorky Viery Somorovej. Jedná sa o prvú knihu na Slovensku, v ktorej sú komplexne zhrnuté rozsiahle poznatky z oblasti facility managementu, doplnené o prehľad všetkých častí európskej normy, platnej na Slovenksu ako STN EN 15221 Facility management.