Dni Facility Managementu 2013

V dňoch 11. až 13. júna 2013 sa v Bratislave uskutočnila už druhá samostatná konferencia Slovenskej asociácie facility managementu SAFM s názvom „DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – JÚN 2013“ s témou  

FACILITY MANAGEMENT – CESTA K ZEFEKTÍVNENIU PROCESOV V ORGANIZÁCII

 

SAFM na konferenciu pozvala zahraničných hostí, ktorí vo svojich príspevkoch oboznámili prítomných so svojimi skúsenosťami z oblasti facility managementu  jednak z praxe ale i z oblasti vzdelávania vo facility managemente.  Bol to predovšetkým Thomas Mitchel (bývalý prezident IFMA – celosvetovej asociácie facility manažérov) z USA a Natalija Lepková z Litvy.

 

Ďalšími zaujímavými hosťami boli Ondřej Štrup, Tomáš Hrubý a Tomáš Polák z Českej republiky. Súčasne vystúpili aj slovenskí experti v oblasti facility managementu  Viera Somorová (prezidentka SAFM), Karol Hederling (viceprezident SAFM), Dušan Petráš ako i ďalší.

Program konferencie zahrňoval okrem hlavnej konferencie sprievodný program pre účastníkov konferencie.  Prvý deň bol pripravený neformálny program – výlet na Červený Kameň. Po obhliadke hradu mali prítomní možnosť vypočuť si krátku prednášku o aplikácii facility managementu na hrade Šternberg od študenta Stavebnej fakulty z Ostravy p.Seligera. Tretí deň bola pre účastníkov konferencie pripravená odborná exkurzia do budovy Národnej banky Slovenska, ktorá sa stretla s veľkým záujmom.

 

1. Thomas Mitchell (IFMA, USA)

“Leveraging a Total Life Cycle Approach to Systematically Enable the Efficient, Effective, and Economic Functionality of the Built Environment”


 

2. Viera Somorová (SAFM, SK)

“Manuál užívania budov – jeden z predpokladov zefektívnenia procesov facility managementu”


 

3. Ondřej Štrup,  (EuroFM, ČR), Štepánka Michálková (ČVUT , ČR)

“Čo je skutočný cieľ facility managementu


 

4. Karol Hederling (ISS Facility), Jarmila Hudáková (Slovenské elektrárne)

“Skúsenosti z outsourcingu v organizácii”


 

5. Dušan Petráš (STU Stavebná fakulta)

“Energetický manažment – znižovanie prevádzkovej energetickej náročnosti a skvalitňovanie vnútorného prostredia budov”


 

6. Zuzana Štepanovská (A.T. Kearney, ČR), Aleš Choutka (Alstanet, ČR)

“Výsledky a zaujímavosti projektu benchmarking FM 2012”


 

7. Lukáš Hrubý, McDonald

“Facility management uvnitř lokální pobočky globální společnosti”


 

8. Natalija Lepkova (VGTU, Statybos fakultetas, Vilnius, Litva)

“Education in Facility Management in Lithuania”


 

9. Martin Chinoracký (Libellius), Rastislav Pokorný (Somat Group)

“Riadenie zmien vo Facility managemente – systém Model Business Excellence (MBE)”


 

10. Tomáš Polák (OKIN Group, a. s.)

“Služby FM velkého rozsahu s podporou help desku poskytovatele


 

11. Andrea Čarabová (VÚB Banka)

“Kritériá výberu poskytovateľa služieb FM”


 

12. Peter Brestovanský (COFELY, a.s.)

“Návrh optimalizácie pri projektovaní budov”


 

13. František Bálint (Camfill, a.s.)

“Ako šetriť energiu filtráciou vzduchu”