Archív kategorií: novinky

Čisté ruky pre všetkých

Umývanie rúk je jednou z najjednoduchších a najdôležitejších metód boja s mikróbami. Spoločnosť Tork berie Svetový deň umývania rúk ako príležitosť pripomenúť, aké dôležité je zvýšiť povedomie o hygiene – prečo, kedy, ako a kde si ruky umývame, aby sme pomáhali vytvárať zdravší svet.

 

 

Podľa najnovšieho výskumu robí umývanie rúk ľudí šťastnejšími a zdravšími. 45 % ľudí sa pri podávaní rúk cíti pohodlnejšie keď vedia, že boli umyté. 47 % respondentov prehlasuje, že sa do reštaurácie vráti, ak majú istotu, že ich zamestnanci dodržujú hygienické pravidlá, vrátane postupov pri umývaní rúk. 60 % zamestnancov v kanceláriách typu open space se obáva úrovne hygieny v práci. 20 % infekcií (napr. prechladnutiu) sa dá vyhnúť umývaním rúk. Vyššie uvedené údaje naznačujú, že správna hygiena rúk je rozhodujúcou v každom odvetví a pre mnoho aspektov nášho života.

 

Tork, predná svetová značka hygienických výrobkov, sa stará o zdravie a hygienu zamestnancov a zamestnávateľov. Tork verí v kombináciu najvyššej kvality hygienických produktov, odborných znalostí a spoľahlivých podporných pomôcok. Vďaka kompetentnému tímu, správnym nástrojom a inovatívnym nápadom pomáha značka svojim zákazníkom zlepšovať hygienické normy v komerčných a verejných budovách po celom svete. Výrobky Tork propagujú myšlienku čistých rúk pre každého. 78 % papierových utierok pre zásobníky Tork Elevation má balenie Easy Handling, všetky dávkovače mydla Tork majú certifikát s označením „Jednoduché použitie“. Ľahšie ich preto môžu používať aj ľudia s menšou obratnosťou a silou v rukách.

 

Pri príležitosti Svetového dňa umývania rúk odporúča Tork vykonať test k overeniu čistoty rúk. Značka tiež pripravila filmy o dôležitosti umývania rúk a infografiku, ktorá pomáha preniesť tému správnej hygieny k zákazníkom, zamestnancom a ľuďom v našom bezprostrednom okolí.

 

Materiály na stiahnutie nájdete na https://www.tork.cz/cleancare/

 

Odkaz na test: https://www.playbuzz.com/brooke127/8fb45e93-how-clean-are-your-hands-really

Komplexná správa systémov regulácie podzemnej a zrážkovej vody v Strategickom parku Nitra

Komplexná správa systémov regulácie podzemnej a zrážkovej vody v Strategickom parku Nitra

 

 

 

ENGIE Services zabezpečuje komplexnú správu, údržbu a opravy systému regulácie hladiny spodnej vody a dažďovej kanalizácie v Strategickom parku Nitra od mája 2017. Na základe výsledkov retendra z mája tohto roku bude v úspešne rozbehnutej spolupráci pokračovať aj naďalej.

 

Strategický park Nitra, s celkovou rozlohou 700 ha, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rieky Nitra. V období výstavby priemyselného parku štát prostredníctvom spoločnosti MH Invest s.r.o. zrealizoval projekt zníženia hladiny spodných vôd v parku na úroveň 140,0 m.n.m.. Aj z tohto dôvodu bol v areáli parku vybudovaný systém znižovania hladiny podzemnej vody, ktorý je z hľadiska lokalizácie a využitia na Slovensku jedinečný. Projekt bol realizovaný v spolupráci so Slovenskou Technickou Univerzitou, ktorá pre tento účel vypracovala podklady pre realizáciu projektu.

 

Pre ENGIE je zabezpečenie komplexnej správy systémov regulácie podzemnej a zrážkovej vody v parku taktiež pilotným projektom, ktorý je rozdelený do dvoch úrovní – znižovanie hladiny spodných vôd a správa dažďovej kanalizácie odvádzajúcej povrchové zrážkové vody.

 

Znižovanie hladiny spodných vôd

Za účelom znižovania hladiny spodných vôd je v areáli vybudovaná kanalizačná sieť s celkovou dĺžkou 7 km, 38 studňami (vrtmi), ktoré sú hlboké približne 15 m a dvomi prečerpávacími stanicami. Všetky zariadenia, vrty a prietoky sú online monitorované a nastavené tak, aby bolo dodržané maximálne spoločné odčerpávanie vody do 70 l/s.

ENGIE v tejto časti projektu okrem správy, monitoringu a prevádzky celého systému poskytuje aj záručný a pozáručný servis čerpacích zariadení, servis monitorovacieho systému, čistenie čerpacích potrubí a pravidelné rozbory vôd.

 

Správa dažďovej kanalizácie

Strategický park Nitra  sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rieky Nitra. Z dôvodu ochrany územia pred tisícročnou vodou, bola hrádza rieky Nitra navýšená o približne 1,5 m. Pre zamedzenie rizika zátop z dôvodu možných prívalových zrážok bolo v rámci závodov v priemyselnom parku vybudovaných 15 retenčných bazénov (cca 200 m x 20 m x 8 m), do ktorých  je privádzaná dažďová voda zo spevnených plôch a striech a ktoré sú prepojené s dažďovou kanalizáciou. Dažďová voda je následne prostredníctvom troch prečerpávacích staníc odčerpávaná do rieky Nitra. Čerpacie stanice dažďovej kanalizácie majú na rozdiel od čerpadiel určených na znižovanie hladiny spodných vôd oveľa vyšší prietok – od 800 do 3 000 l/s.

Systém dažďovej kanalizácie je taktiež online monitorovaný, diaľkovo riadený a prevádzkovaný ENGIE, ktorá okrem iného zabezpečuje aj jeho pravidelnú údržbu, opravy a čistenie.

 

Odbornosť, monitoring a reporting 

O zabezpečenie komplexnej správy sa v priemyselnom parku starajú vyškolení zamestnanci s najvyšším oprávnením na prevádzkovanie protipovodňových systémov triedy 1 a s oprávnením na prevádzkovanie verejných kanalizácií.  V súlade s platnou legislatívou pravidelne vykonávajú revízie a spolupracujú so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý každý rok posudzuje funkčnosť a opodstatnenosť protipovodňového systému.

ENGIE v rámci poskytovaných služieb zabezpečuje pravidelnú kontrolu a denný online monitoring zariadení, systémov a hladiny spodnej vody v studniach. Dáta z monitoringu sú ukladané v cloude a využívané v rámci informačného systému, prostredníctvom ktorého je cez diaľkové prístupy možné riadiť celý protipovodňový systém. ENGIE sleduje aj meteorologické podmienky, vykonáva akreditované rozbory vody a prehľady množstva odčerpaných vôd. Všetky dáta sú následne spracované a na mesačnej báze reportované klientovi a príslušným úradom.

 

„Projekt komplexnej správy, údržby a opráv systému regulácie hladiny spodnej vody a dažďovej kanalizácie v tomto priemyselnom parku je pre ENGIE jedinečný. Potvrdzuje našu pripravenosť flexibilne reagovať na potreby zákazníkov a na základe odborných znalostí, skúseností a expertízy našich zamestnancov ponúkať riešenia aj v oblastiach a segmentoch, v ktorých sme doposiaľ nepôsobili. Teší nás a sme hrdí, že výhra v retendri tohto projektu a spokojnosť zákazníka s našimi službami to jednoznačne dokazuje,“ uzatvára Tomáš Korpáš, Key account manager pre Región Západ, ENGIE Services. 

Call To Action 2019: Zažite prvú tech konferenciu #BezOmáčok

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, chápeme, že máte dôležitejšiu prácu, ako čítať ďalšiu pozvánku na konferenciu.

 


Ponúkame vám príležitosť zúčastniť sa na prvom veľkom IoT evente s jasným cieľom, ťahom na bránku a pridanou hodnotou pre účastníkov. Cieľom podujatia je vytvoriť špeciálny priestor pre riaditeľov, obchodníkov, projektových manažérov či bežných záujemcov na akvizíciu obchodných príležitostí, B2B rokovania a brainstorming.

 


Na konferencii získate know-how z oblasti internetu vecí, predovšetkým to, ktoré vám pomôže akcelerovať biznis, šetriť náklady a uľahčovať súčasné procesy. Vystúpia top zahraniční a slovenskí spíkri z oblastí globálnej logistiky, facility managementu, medicíny, poľnohospodárstva či starostlivosti o druhých.


Na konferenciu je obmedzený počet vstupeniek, preto vám v prípade záujmu o účasť úctivo odporúčame zabezpečiť si vstup čo najskôr. Voľných miest viac nebude a vstupenky lacnejšie nebudú. Pripravili sme pre účastníkov možnosť využitia dvoch balíčkov.

 

Neváhajte a poďte zažiť Call To Action a viac na  CTA 2019

Členovia SAFM majú 15 % zľavu formou promokódu.

 

Prihlásiť sa

 

 

KODYS SLOVENSKO® pôsobí už od roku 1995

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát už od roku 1995. Dlhodobé skúsenosti a prístup k najmodernejším technológiám zberu, prenosu a spracovania dát, spoločnosti umožňujú vytvárať komplexné aplikačné systémy pre široké spektrum zákazníkov z rôznych odvetví priemyslu, obchodu, služieb a všade tam, kde automatická identifikácia a mobilné spracovanie dát prinášajú zefektívnenie pracovných a technologických postupov, úsporu nákladov a okamžitý prístup k informáciám kedykoľvek a kdekoľvek.

 

Naša spoločnosť sa môže pochváliť mnohými inovatívnymi informačnými technológiami v oblasti automatickej identifikácie, ktoré priniesla ako prvá na slovenský trh.  Oboznamovali sme ľudí s prvými „čiarkami a medzerami“ v 1D lineárnych čiarových kódoch, neskôr prišli 2D kódy, RFID, RTLS, hlasové technológie, až po v súčasnosti nastupujúci trend Internet of Things ako súčasť Industry 4.0. U mnohých zákazníkov fungujú naše jedinečné riešenia vyvinuté „na mieru“ podľa ich špecifických potrieb a požiadaviek, ktoré priniesli efektívne inovácie do ich výrobných, technologických, skladových či distribučných procesov.

 

Viac ako dvadsaťročný úspešný rozvoj našej spoločnosti a množstvo spokojných zákazníkov nie je náhoda, ani šťastie. Je to výsledok strategickej a prevádzkovej pružnosti, ktorá vyústila do stabilne popredného postavenia na slovenskom trhu a do pevnej väzby a dôvery obchodných partnerov.

 

Sme presvedčení, že za vybudovanie popredného postavenia spoločnosti KODYS SLOVENSKO® na našom trhu vďačíme striktnému dodržiavaniu úzkej firemnej špecializácie na procesy automatickej identifikácie pri zbere, prenose  a spracovaní dát a na popredných svetových výrobcoch softwarových riešení a hardvérových komponentov. Rovnako, ako iné sféry informačných technológií, aj táto oblasť prežíva a určite ešte mnoho rokov bude prežívať neustále sa zrýchľujúci rozmach. Sme radi, že aj naša firma je súčasťou tohto úžasného obdobia ľudskej civilizácie a vyvíja sa spolu s ňou.

 

Najviac nás teší, že z mnohých obchodných partnerov sa stali naši dobrí priatelia a z mnohých priateľov zasa spokojní zákazníci. Popri neustále sa rozširujúcich odborných schopnostiach našich pracovníkov a vysokej kvalite ponúkaných produktov, je práve osobný a korektný vzťah s našimi partnermi základným kritériom úspechu firmy, dokonca aj v komplikovaných a stresových situáciách implementácie nových podnikových informačných technológií.

 

Kodys Slovensko - Michal Fišer - riaditeľ
                                                                                                                                       
Michal FIŠER, Konateľ a riaditeľ spoločnosti

 

Slovenská Asociácia Facility Managementu

Naši členovia