B.E. Service PARTNER KONFERENCIE

Aký je dopad pandémie COVID 19 na vývoj trhového prostredia v oblasti technickej správy budov?

Zmena požiadaviek a nové nastavenie servisu a údržby obvodových plášťov. Vyššia flexibilita a dopyt po operatívnej službe v súlade s optimalizáciou nákladov. Význam pasportizácie prvkov obvodového plášťa a návrhu viacerých možností pre jeho zlepšenie. To všetko sú témy, o ktorých budeme hovoriť na konferencíi Dni FM 2021 s naším odborníkom, Miroslavom Kuklom.

Miroslav je spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave. Téme obvodových plášťov sa venuje viac ako 25 rokov. Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku.

Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 8 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov (okien, dverí, fasád, svetlíkov, ľahkých prevetrávaných plášťov, automatických dverí a podobných typov konštrukcií). Je členom predstavenstva Slovenskej Asociácie Facility Managementu a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ako prednášajúci na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

Už máte vstupenky?