DNI FM 2021

Program

21. 09. 2021 PROGRAM – Dni Facility Managementu

18:00 – 22:00 Večerný networkingový raut v REŠTAURÁCII FARRIER´S STEAK HOUSE

10. ročník Dni Facility Managementu otvorí networkingový raut v luxusných priestoroch x-bionec sphere ® Šamorín. Slávnostnú atmosféru doplní príjemný spev speváčky a skladateľky Moniky Ližbetin.

22. 09. 2021 PROGRAM – Dni Facility Managementu

9:00 – 9:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Silvia Nagyová Prezidentka, Slovenská asociácia facility managementu

V oblasti facility managementu pôsobí od r. 2001 v manažérskych pozíciách na strane korporátnych klientov. Má bohaté skúsenosti v projektoch príprav pracovného prostredia ako aj poskytovanie komplexných služieb facility managementu prevažne v IT / TELCO segmente. K najvýznamnejším patrí príprava priestorov a otvorenie Európskeho IT centra pre podporu zákazníkov na celoeurópskej úrovni spoločnosti Hewlett Packard a vytvorenie sídla spoločnosti O2 Slovakia (Telefonica S.A.) a systémová správa predajnej siete spoločnosti. Valným zhromaždením SAFM bola Silvia Nagyová zvolená za prezidentku Asociácie v apríli 2015.

Vplyv technológií na kvalitu služieb FM

9:15 – 9:35
Speaker: Miroslav Kukla Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

Miroslav vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave. Téme obvodových plášťov sa venuje viac ako 25 rokov. Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku. Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 8 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov (okien, dverí, fasád, svetlíkov, ľahkých prevetrávaných plášťov, automatických dverí a podobných typov konštrukcií). Je členom predstavenstva Slovenskej Asociácie Facility Managementu a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ako prednášajúci na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

Prezentácia: Vyššia flexibilita a znižovanie nákladov v oblasti starostlivosti o obvodové plášte budov

Vplyv pandémie COVID 19 na vývoj trhového prostredia v oblasti technickej správy budov. Zmena požiadaviek a nové nastavenie servisu a údržby obvodových plášťov. Vyššia flexibilita a dopyt po operatívnej službe v súlade s optimalizáciou nákladov. Význam pasportizácie prvkov obvodového plášťa a návrhu viacerých možností pre jeho zlepšenie.

9:35 – 9:55
Speaker: Petr Lukeš (CZ) Key Account Manager Distribution CZ, ESSITY CZ

Petr pôsobí v obchode od roku 2000, a prešiel rôznymi pozíciami a spoločnosťami ako sú Unilever, Savencia FD. Je zodpovedný za zákazníkov pre sieť Mc Donald´s, IKEA, ISS, Sodexo, Aramark….Pôsobí ako Essity Horeca ambasador pro CZ&SK.

Prezentácia: Tri typy na podporu udržateľnosti personálnej hygieny vo vašej kancelárií.

Personálna hygiena v kanceláriách s ohľadom na aktuálne potreby užívateľov. Zmeny v požiadavkách zo strany užívateľov. Udržateľný rozvoj, optimalizácia personálnych nákladov, zníženie tvorby odpadov a nové možnosti zlepšenia hospodárenia s vyprodukovaným odpadom.

9:55 – 10:15
Speaker: Michal Iľaš Key Account Manager, KODYS SLOVENSKO, s r.o.

Michal je absolvent Žilinskej univerzity. Pred šiestimi rokmi začal v spoločnosti KODYS SLOVENSKO ako softvérový konzultant. Aktuálne ako Key Account Manager spravuje partnerskú sieť systému evidencie a inventarizácie majetku EVIDEI v 12 krajinách.

Prezentácia: (R)Evolúcia správy a inventarizácie majetku

Ako sa technologicky menila správa, evidencia a inventarizácia majetku počas posledných troch desaťročí? A čo nás čaká v budúcnosti?

10:15 – 10:30 COFFEE BREAK

10:30 – 10:50
Speaker: Juraj Szabo Projekt manager, Husqvarna Slovensko s.r.o.

Juraj zastáva funkciu obchodného reprezentanta firmy Husqvarna Slovensko s.r.o. od roku 2008

Speaker: Ludvík Vaniš Obchodný reprezentant, Husqvarna Slovensko s.r.o.

Ludvík sa pridal do obchodného tímu Husqvarna Slovensko s.r.o. v roku 2009. Sú presvedčení, že budúcnosť údržby verejných trávnatých plôch je v batériovom segmente a v robotickom kosení.

Prezentácia: Nové spôsoby údržby zelených plôch

Husqvarna je globálnym lídrom v inovácií v oblasti údržby a starostlivosti o zeleň a stromy. Na Slovensku sa v poslednom období intenzívne venuje presadzovaniu nového konceptu kosenia zelených plôch, a to najmä používaním akumulátorových strojov a robotických kosačiek, ktoré prinášajú okrem úspory nákladov, energie aj nižšie hladiny hluku a emisií.

10:50 – 11:10
Speaker: Martin Winkler Zakladateľ Willio

Založil viaceré úspešné firmy, medzi inými populárnu aplikáciu Hopin Taxi, ktorá digitalizuje dopravné služby na niekoľkých trhoch a Wilio, v ktorom zhmotnil dlhoročné skúsenosti z biznisu a vývoja aplikácií. Medzinárodná digitálnej platforma Wilio má dnes desiatky tisíc používateľov a transformuje trh so službami pre segment domov, bytov, stavieb a záhrad, nielen na Slovensku ale aj v ďalších krajinách.

Prezentácia: Digitalizácia tradičných služieb – Wilio

Wilio je spoľahlivá online platforma, ktorá prináša firmám možnosť zefektívniť a zvýšiť konkurencieschopnosť vo facility managemente. Uľahčuje zabezpečenie údržby a prác na zlepšovaní budov, čistení pracovísk, zaistenia bezpečnosti budov ako aj zabezpečenie dodržiavania predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti. Uľahčí vám výber spoľahlivých dodávateľov na zabezpečenie jednotlivých služieb potrebných pre optimalizáciu pracoviska a podporu všetkých aspektov podnikania.

11:10 – 11:30
Speaker: Martin Poliačik CEO, Akadémia kritického myslenia

Martin patrí medzi priekopníkov akademickej debaty na Slovensku. Kritickému mysleniu, teórii argumentácie a rečníctvu sa venuje od roku 1996. Bol výkonným riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie, učil na Montessori škole, 10 rokov bol aktívnym slovenským a európskym politikom. Kurzy argumentácie opiera o svoje dlhoročné praktické skúsenosti.

Prezentácia: Ako si upratať hlavu v dobe informačného pretlaku?

Náš rozum je ohromne flexibilný a vďaka schopnosti učiť sa sme schopní sa zmenám v našom okolí prispôsobovať. Kým doteraz to bolo hlavne o schopnosti získať vedomosti a zručnosti, posledné roky začínajú klásť dôraz na nové oblasti pre učenie sa – triedenie informácií, ich vyhodnocovanie, komunikácia a spolupráca. No na to, aby sme v nich rástli, si najprv musíme upratať v hlave.

11:30 – 12:30 Čas na obed

12:30 – 13:15 Ako premeniť existujúcu budovu na atraktívny objekt? (Panelová diskusia)

Speaker: Róbert Ruňanin Riaditeľ Divízie obchodných činností, ENGIE Services a.s.

Róber je absolventom Stavebnej fakulty TUKE, odbor Technické zariadenia budov. V minulosti pôsobil v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, od roku 2015 je zodpovedný za obchodné aktivity skupiny ENGIE na Slovensku.

Speaker: Marcela Rukovanská Vedúca oddelenia facility managementu, BK, a.s.

Marcela vedie oddelenie facility managementu v spoločnosti BK, a.s.. Jej tím tvoria projektoví manažéri, ktorí pracujú na rôznych sieťových zákazkách v oblasti poskytovania služieb FM. Zároveň riadi prevádzku Pradiarne 1900, ako technický správca od r.2020, kedy bola táto budova zrekonštruovaná a znovu uvedená do prevádzky spoločnosťou YIT Slovakia, a.s.

Speaker: Miroslav Puškár Manažér správy budov, Reinoo a.s.

Miroslav študoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, odbor Pozemné stavby. Zastával funkcie ako špecialista pre investície správy budov a majetku alebo ako manažér pre investície realizácií stavieb pre spoločnosti ako KIA MOTORS SLOVAKIA, PRIMA BANKA a Mestský úrad Žilina.

Speaker: Matúš Jenčík Sales Business Manager CZ / SK, Unicorn Systems SK s. r. o.

Matúš Jenčík vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Do Unicornu nastúpil v roku 2018 ako projektový manažér pre projekty zamerané na IoT a energetiku. Súčasťou tejto pracovnej pozície bola aj podpora obchodu, ktorému sa aktuálne venuje už naplno. Ako Sales Business Manager s technickým vzdelaním navrhuje efektívne produktové riešenia pre klientov v oblasti elektromobility, biometrického overovania identity a taktiež rezervačných systémov.

13:15 – 13:25
Speaker: Ľudmila Chovancová Projekt manažér, 2muse, s.r.o.

Ľudmila pracuje ako projektový manažér v prieskumnej agentúre 2MUSE. Už druhým rokom spolupracuje so SAFM. So svojim tímom pracuje na prieskume, ktorý je základným kameňom analytickej ročenky SAFM Guide.

Prezentácia: SAFM Guide 2021

Ako zasiahla koronakríza do segmentu facility managementu a aký bude ďalší vývoj? Vypočujte si hodnotenie unikátneho prieskumu, ktorý bol realizovaný medzi facility manažérmi v máji 2021.

Smart riešenia pre FM

13:25 – 13:45
Speaker: Jiřina Hinnerová CEO, ELGAS, s.r.o

Jiřina absolvovala Stavebnú fakultu STU a časť štúdia v Lyone, následne sa zamestnanala v spoločnosti Gaz de France. V 2002 začala pracovať v spoločnosti SPP na rôznych manažérskych pozíciách v oblasti obchodu a marketingu. Od roku 2020 je CEO spoločnosti ELGAS.

Prezentácia: Spoľahlivosť a flexibilita dodávateľa energií je základom rozvoja biznisu

Dynamika zmien v súčasnej dobe ešte viac zvyšuje tlak na dodávateľov energií adaptovať sa na potreby zákazníkov. Čo to znamená pre obe strany a aké sú riešenia?

13:45 – 14:15
Speaker: Matúš Jenčík Sales Business Manager CZ / SK, Unicorn Systems SK s. r. o.

Matúš Jenčík vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Do Unicornu nastúpil v roku 2018 ako projektový manažér pre projekty zamerané na IoT a energetiku. Súčasťou tejto pracovnej pozície bola aj podpora obchodu, ktorému sa aktuálne venuje už naplno. Ako Sales Business Manager s technickým vzdelaním navrhuje efektívne produktové riešenia pre klientov v oblasti elektromobility, biometrického overovania identity a taktiež rezervačných systémov.

Prezentácia: Inovatívne riešenia v oblasti elektromobility a rezervačných systémov pre FM

ChargeUp ponúka špičkové riešenia v oblasti nabíjania elektromobilov a poskytuje komplexné dodávky nabíjacích staníc a softvéru na kľúč. V Unicorne hrdo podporujeme rozvoj elektromobility v Európe, a prispievame tak k zlepšeniu životného prostredia pre všetkých. Bookigy je rezervačný systém, ktorý poskytuje jednoduchú rezerváciu priestorov a vybavenie, určený pre spoločnosti, organizácie a jednotlivcov. Rezerváciu vyriešite kedykoľvek a kdekoľvek za pomoci akéhokoľvek zariadenia.

14:15 – 14:30 COFFEE BREAK

14:30 – 14:50
Speaker: Viktor Hegedüs (HU) Generálny riaditeľ, APFM-Systems Kft.

Viktor sa venuje systémom súvisiacich s administráciou a prevádzkou nehnuteľností už viac ako 16 rokov. Vďaka procesom systému APFM spolupracuje s najväčšími PM a FM spoločnosťami.

Prezentácia: Úspora času a energie vďaka riešeniu APFM

Dve prípadové štúdie z reálnej praxe. Jedna bude hovoriť o riešení z prostredia upratovania a druhá vám predstaví systém Yammaya (automatická recepcia).

14:50 – 15:20
Speaker: TOMÁŠ POLÁK Projektový manažér/konzultant, CHASTIA s.r.o.

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, odbor: Nízkopotenciálna energetika. Pracoval pre spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti energetiky a správy nehnuteľností, kde sa venoval implementácii Chastie a termovíznym meraniam.

Speaker: GABRIEL ORAVEC Projektový manažér/konzultant, CHASTIA s.r.o.

Ukončil štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. V spoločnosti Dalkia a.s. pracoval na pozícii energetik. Od roku 2011 je súčasťou tímu CHASTIA. V rámci nášho tímu má veľké skúsenosti v oblasti energetiky.

Prezentácia: Moderné technológie v službách FM a energetického manažmentu

Prínos informačných technológií v oblasti FM a energetického manažmentu & ako na transformáciu zabehnutých procesov do digitálnej éry?

15:20 – 15:40
Speaker: Marián Gečevský iAMbassador v spoločnosti i-AM.sk, autor metódy i-AMentoring (inteligibilný auto-mentoring)

Marián pomáha ľuďom porozumieť afektivite individualít a spoznať moc empatickej akceptácie a lojálnej opozície v spoločnom priestore. Verí totiž, že život sám je náš Spoločný priestor na zlepšenie sa. Je presvedčený, že opravou chýb v ňom nič nestrácame. Naopak, získame nový priestor… seba.

Prezentácia: Sociálny FManažment

Dnes je FM oblasť nesporne komplexnejšia a priamočiaro súvisí s riadením práce ľudí v priestore z pohľadu psychológie viac ako inokedy. Skúsenosti potvrdzujú, že ak podceníme sociálnu reaktivitu pracovného priestoru, tak človek ako užívateľ stráca dobrý pocit. Ten sa zrkadlí na prac. postupoch, efektivite a výkone. Sociálny FManažér je fundovaný a disponovaný “psychológ priestoru“, ktorý dokáže vytvoriť dlhodobo udržateľnú a zdravú kultúru prostredia naprieč celou firmou. Dôležité je naučiť sa ozdraviť priestor od scenárov, ktorými podnecuje sociálne virózy.

15:50 Tombola

Moderátor: Peter Minárik, Project management expert

Motto: „Moja práca ma baví a rozvíja…“

Peter so SAFM spolupracuje už niekoľko rokov. Prostredie facility managementu je mu dobre známe, je školiteľom a odborným garantom workshopov pre projektový manažment, ktorý SAFM organizuje v pravidelných intervaloch. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a radosť. Je spoluautor viacerých CSR projektov ako napríklad „Úspech po slovensky, Vzdelávanie je COOL – Slovensko je COOL, či Návrat po materskej dovolenke ako projekt …“

V minulosti pracoval pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s projektovým manažmentom a jeho praktickou aplikáciou svetových štandardov projektového manažmentu do každodenného biznisu. Aktívne spolupracuje s vedením firiem a prispieva k zefektívneniu procesov, zvýšeniu produktivity a ziskovosti firiem. Zúčastnil sa na stovkách analýz a projektoch.

Zmena programu a termínu vyhradená

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

Ďakujeme za spoluprácu

MEDIÁLNI PARTNERI

ÚČASTNÍCI

Počet účastníkov: 100 – 150 Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti financií a podpory.
  • Riadiace pozície podporných činností a logistiky
  • Riadiace pozície Facility a Property managementu
  • Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
  • Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
  • Pracovníci hospodárskej správy
MenoPriezviskoNázov spoločnostiPozícia This product currently has no customers KarolHederlingSAFMViceprezidentAgataSiatkowskaAPFM-Systems Kft.Implementation SpecialistJiřinaHinnerováELGASCEORomanBlahoELGASManažér externého obchoduOndrejBodnárGIS ServicesHead of salesFilipVeselýSchaeffler SkalicaFacility manažérDušanPrandaSchaeffler SkalicaProjektový manažérMichalIľašKodys SlovenskoKey account managerMartinHerichGIS ServicesKonateľLukášGorlickýChastiaProjektový manažérPeterKozáčekMark2 Corporation Slovakia s. r.oCountry ManagerPatrikZúrikMark2 Corporation Slovakia s. r.oBusiness Director SKRadovanGugaMark2 Corporation Slovakia s. r.oProjekt manažér
Andrea Kubíčková SAFM Marketingový manažér
Miroslav Krivčík CBRE GW Solutions s.r.o. General Manager
Ján Ploskuňák CBRE GW Solutions s.r.o. Business Development Manager
Miroslav Kukla B.E.Service s.r.o. Konateľ
Adrián Pavlík B.E.Service s.r.o. Prevádzkový riaditeľ
Milan Volf T-Mobile Czech Republic, a.s. Head of Fleet, Facility & Rental Managemet
Kateřina Drbalová T-Mobile Czech Republic, a.s. Regional OM Serv. Coordinator
Viera Dzifčáková Slovak Telekom, a.s. Špecialista nehnuteľností
Juraj Gustafík Slovak Telekom, a.s. Manažér riadenia nájomných zmlúv
Romam Šteffánek Slovak Telekom, a.s. Sr. špecialista nehnuteľností
Silvia Nagyová Slovak Telekom, a.s. Head of Fleet, Facility & Rental Managemet
Josef Misof Europapier Slovensko, s.r.o. Managing director
Ján Šalát Verve Facility Services s.r.o. Predseda predstavenstva
Karol Hederling SAFM Viceprezident
Filip Sekan Verve Facility Services s.r.o. Facility Manager
Katarína Váleková EuroJaP Slovakia, s.r.o. Konateľ
Marek Horský HOFMIT s. r. o. Konateľ
Ľubomír Šivec Arcolio s.r.o. Konateľ
Peter Kováč BUREAU VERITAS SLOVAKIA Facility Management Consultant
Peter Škyrta BUREAU VERITAS SLOVAKIA Business Unit (HSE/IVS/INY) Manager
Jiří Knap IFMA Česká republika Prezident
Martin Kaleta IFMA Česká republika Viceprezident
Róbert Ruňanin Engie Services riaditeľ Divízie obchodných činností
Tomáš Korpáš Engie Services Riaditeľ divízie správy nehnuteľností
Barbora Slováková Všeobecná zdravotná poisťovňa Odbor prevádzky
Lenka Hutírová Všeobecná zdravotná poisťovňa Odbor prevádzky
Juraj Németh Všeobecná zdravotná poisťovňa Odbor prevádzky
Vladimír Prvý SAFM Pokladník a tajomník
Branislav Zubričaňák Facility & Property Management Konateľ
Dominik Marec ATALIAN SK Obchodný riaditeľ
Aleš Kundrát ATALIAN SK Obchodný manažér
Daniel Bezák Global Facility Predseda predstavenstva
Michal Vaverka Global Facility Výkonný riaditeľ
Anna Blahušiaková B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o. Operations Manager
Roman Pfeiffer B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o. Operations & Business Development Manager
Zuzana Schmidtová Wilio Sales Manager
Vladimír Černý Wilio Project Manager
Martin Winkler Wilio Co-Founder
František Duračinský Wilio CEO
Matúš Jenčík Unicorn Systems SK Sales Business Manager
Tomáš Polák Chastia Projektový manažér
Gabriel Oravec Chastia Projektový manažér
Tatiana Draková OC LAUGARICIO Centre Manager
Petra Rakovská OC FRÝDA Centre Manager
Roman Maroš OC GALÉRIA MARTIN Centre Manager
Silvia Bujňáková OC FÓRUM PORAD Centre Manager
Marián Slamka Obchodné domy PRIOR STRED Technický riaditeľ
Radován Pilich Obchodné domy PRIOR STRED Predseda predstavenstva
Pavol Mazúr Obchodné domy PRIOR STRED Podpredseda predstavenstva
Taras Bača XperienceHR CEO
Silvia Bajáková XperienceHR Global Accounts Manager
Jana Vojtková   Software Consultant and Tester
Marian Mayer Aston ITM CEO
Peter Ovari Edymax Sales Director
Juraj Orság Edymax Operation Director Facility
Igor Stanek Chastia Konateľ
Michal Hovančák Chastia Projektový manažér
Martin Lopušný Chastia Projektový manažér
Tomáš Káčer BK, a.s. Predseda predstavenstva
Ľubomír Brázdovič MO group Riaditeľ spoločnosti
Alexander Hanuska MO group Sales and Marketing Manager
Monika Šantavá BK, a.s. Vedúca oddelenia FM
Peter Minárik COMM – PASS Project management expert
Viktor Hegedüs APFM-Systems Kft. Managing Director
Igor Chachaľák SYM Konateľ
Agata Siatkowska APFM-Systems Kft. Implementation Specialist
Jiřina Hinnerová ELGAS, s.r.o CEO
Roman Blaho ELGAS, s.r.o Manažér externého obchodu
Filip Veselý Schaeffler Skalica, spol. s.r.o Facility manažér
Dušan Pranda Schaeffler Skalica, spol. s.r.o Projektový manažér
Ondrej Bodnár GIS Services, s.r.o. Head of sales
Martin Herich GIS Services, s.r.o. Konateľ
Erika Slivová ANASOFT APR, spol. s r.o. Konateľ
Michal Iľaš KODYS SLOVENSKO, s r.o. Key account manager
Vladimír Kukučka ABB, s.r.o Business Development Specialist – E-mobility
Tomáš Pálkovič ABB, s.r.o Sales director
Martin Poliačik Akadémia kritického myslenia CEO
Marián Gečevský i-AM.sk iAMbassador
Róbert Trnkóci KODYS SLOVENSKO, s r.o. Product Manager
Miroslav Blažovský KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sales Manager
Michal Gallo Unicorn Systems SK s. r. o. Sales Consultant pro eMobility business
Tomáš Hudec Unicorn Systems SK s. r. o. Managing Director Unicorn Systems
Daniela Baláž Blahová KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sales Manager
Miroslav Puškár Reinoo a.s. Manažér správy budov
Sylvia Ďuriníková NEPI Slovakia Management s.r.o. Head of Operations Slovakia
Helena Samsonová NEPI Slovakia Management s.r.o. Center Manager
Nicola Perucconi NEPI Slovakia Management s.r.o. Asset Manager
Zoran Macháček NEPI Slovakia Management s.r.o. Property Manager
Petr Lukeš Essity Key Account Manager Distribution CZ
Martin Záhora SLOVCLEAN a.s. Konateľ
Juraj Szabo Husqvarna Slovensko, s.r.o. Project manager
Ludvík Vaniš Husqvarna Slovensko, s.r.o. obchodný reprezentant
Ľudmila Chovancová 2muse, s.r.o. Projekt manažér
Marcela Rukovanská BK, a.s. Vedúci oddelenia facility managementu
Branislav Orgoník Reinoo, a.s. Obchodný riaditeľ
Andrea Dingová JAGA GROUP, s.r.o. Šéfredaktorka
Jarmila Omastová JAGA GROUP, s.r.o. Account & Sales Manager
Branislav Zelenay Essity Slovakia s.r.o. Account manager
Ivan Škorpík Essity Slovakia s.r.o. Key Account Manager Distribution
Frederika Kuklová B.E.Service s.r.o. Office manager
Ingrid Verešová Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Asset  Manager
Zuzana Šustriková Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Asset Manager
Lukáš Králik JLL Senior Consultant
Janka Machová-Polyáková JLL Senior Consultant
Melinda Szokeova JLL Office manager
Miroslav Svoboda Veolia Energia Slovensko, a.s. Operation Coordinator
Andrea Kováčová ELGAS, s.r.o Account manager
Barbora Slancová Unicorn Systems SK s. r. o. Sales Unit manager