Zahoďte papiere, evidencia a inventarizácia majetku prostredníctvom čiarových kódov a RFID

 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko peňazí máte v majetku?
Ako mať v majetku prehľad a vždy vedieť, kde sa čo nachádza?
Ako je možné rýchlo, jednoducho a presne majetok inventarizovať?
Chcete vedieť aké sú najnovšie trendy evidencie majetku a ako majetok spravujú popredné spoločnosti nielen na Slovensku?
Michal Iľaš z KODYS SLOVENSKO odpovie na všetky otázky vo svojej prednáške na #FMDays2020! Michal aktuálne spravuje partnerskú sieť systému evidencie a inventarizácie majetku EVIDEI v 12 krajinách. 

Zažite s nami 9. ročník #FMDays2020 v nádhernom zámku z 13. storočia, 29. 9. 2020 v hoteli Šimák Zámok Pezinok 

Vstupenky 👉 https://lnkd.in/dSNxuBi
Viac info o programe 👉 https://lnkd.in/gFrgZDm