ENGIE tlačová správa – Zmeny v organizačnom riadení Skupiny

 

 

Tlačová správa

  1. jún 2020

 

 

Skupina ENGIE mení organizačné riadenie.

Chce sa viac zamerať na rozvoj nových služieb.

 

 

Skupina ENGIE na Slovensku od 1. júla 2020 mení svoje organizačné riadenie z regionálneho na divízne. Reaguje tak na meniace sa trhové prostredie, a tiež na meniacu sa štruktúru vlastných  projektov. V budúcnosti by sa chcela ešte viac zamerať na rozvoj služieb v oblastiach, ktoré zastrešujú novovzniknuté divízie – energetika, správa nehnuteľností a realizácia projektov a služieb.

 

So zmenou organizačnej štruktúry súvisí aj vymenovanie členov vedenia pre jednotlivé divízie. Divíziu energetiky bude riadiť Ing. Martin Žigo, ktorý doposiaľ zastával funkciu riaditeľa pre Regióny Západ a Stred. Tomáš Korpáš, ktorý v ENGIE Services pôsobil ako Key Account Manager, je novým členom vedenia a bude zastávať funkciu riaditeľa Divízie správy nehnuteľností. Divíziu realizácie projektov a služieb bude viesť Ing. Juraj Sochor, ktorý doteraz riadil Región Bratislava.

 

 

 

„Novovymenovaným členom vedenia ďakujem za ich doterajšiu prácu a želám im v nových rolách veľa úspechov. Verím, že vďaka silnému personálnemu obsadeniu týchto riadiacich pozícií, a samozrejme aj s podporou všetkých našich tímov, budeme aj naďalej flexibilne reagovať na potreby našich klientov, posilníme odbornú spoluprácu naprieč regiónmi Slovenska a vytvoríme lepšie podmienky pre rozvoj nových projektov a aktivít, a tiež aj pre odborný rast našich zamestnancov,“ uzatvára Ing. Roman Doupovec, generálny riaditeľ ENGIE Services.

 

 

O ENGIE

 

ENGIE na Slovensku patrí medzi lídrov v poskytovaní komplexných služieb v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a inštalácií technológií na Slovensku a je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla. Je súčasťou medzinárodnej Skupiny, ktorá je popredným globálnym poskytovateľom energetických služieb, výroby, distribúcie a predaja energie a zemného plynu.

ENGIE je lídrom v transformácii energetiky – využíva lokálne obnoviteľné zdroje energie a poskytuje svojim zákazníkom energeticky efektívne a cenovo dostupné riešenia s ohľadom na životné prostredie.

 

www.engie.sk

www.linkedin.com/company/skupina-engie-slovensko

 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.
+ 421 917 908 429
katarina.frcova@engie.com