DNI FM 2022

Program

20. 09. 2022 PROGRAM – Dni Facility Managementu, 1. deň

18:00 – 22:00 Večerný networkingový raut v REŠTAURÁCII FARRIER´S STEAK HOUSE

11. ročník Dni Facility Managementu otvorí networkingový raut v luxusných priestoroch reštaurácie Farrier Steak House, x-bionec sphere ® Šamorín. Okrem príjemného prostredia, gastronomického zážitku a networkingu, čaká na vás i špeciálny program s exkluzívnym hosťom, spevákom Paľom Drapákom, ktorý doplní celkovú atmosféru v predvečer konferencie.

21. 09. 2022 PROGRAM – Dni Facility Managementu, 2. deň

9:00 – 9:15 OTVORENIE KONFERENCIE

Silvia Nagyová Prezidentka, Slovenská asociácia facility managementu

V oblasti facility managementu pôsobí od r. 2001 v manažérskych pozíciách na strane korporátnych klientov. Má bohaté skúsenosti v projektoch príprav pracovného prostredia ako aj poskytovanie komplexných služieb facility managementu. Valným zhromaždením SAFM bola Silvia Nagyová zvolená za prezidentku Asociácie v apríli 2015.9:15 – 9:35
prof. Ing. Dušan Velič, DrSc. štátny tajomník I. – Agenda: regionálny rozvoj, investície, inovácie

Od roku 2021 Dušan Velič pôsobí ako štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vyštudoval chemické inžinierstvo životného prostredia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a stále aktívne pôsobí ako profesor na Univerzite Komenského a ako vedec v Medzinárodnom laserovom centre, ktoré zakladal. V súčasnosti je na MIRRI SR zodpovedný za riadenie investícií, vytváranie vhodného prostredia na vývoj inovácií v mnohých oblastiach a regionálny rozvoj.

Prezentácia: Smart city

Slovensko sa môže do roku 2030 stať skutočne modernou krajinou, ak bude pri podpore miest a obcí využívať inteligentné technológie. Rozumné samosprávy, premietnuté do inovácií v oblasti spracovania dát či výroby a spotreby energií nevyhnutne potrebujeme pre ekonomiku 21. storočia. Téma inteligentných miest bola jednou z priorít Slovenska pri príprave partnerskej dohody pre nové programové obdobie na roky 2021 – 2027. V tomto období musíme efektívne využiť európske fondy práve pre udržateľný a konkurencieschopný rast regiónov založený na nízkouhlíkovej a inovatívnej ekonomike.

1. Blok: Elektromobilita a jej význam pre FM.

🆕 MOŽNOSŤ SKÚŠOBNEJ JAZDY ELEKTROMOBILOV ZNAČKY:

TESLA Y

PEUGEOT 208

KIA EV6

9:35 – 10:15
Ján Zuštiak Zakladateľ a CEO AgeVolt Slovakia

Ján vyštudoval odbor Aplikovaná informatika na STU BA a hneď po škole založil spoločnosť Domotron, ktorá priniesla na trh revolučné riešenie v oblasti inteligentných domov a správu všetkých domácich technológií. V roku 2017 bol Domotron označený za jeden z najhodnotnejších startupov v Európe s valuáciou vo výške 29 mil EUR. Už v tom období sa Ján venoval aj problematike energomanažmentu budov a hľadal cesty, ako zefektívniť spotrebu energií. Pri spolupráci s developermi narazil na ich obavy zo silnejúcej pozície elektromobility. Na jednej strane boli pripravení budovať nabíjacie miesta na svojich parkoviskách, na strane druhej nedokázali v dlhodobom horizonte odhadnúť ich vyťaženosť, predpokladať spotrebu elektrickej energie a stanoviť rezervovanú kapacitu. A tak v roku 2019 založil spoločnosť AgeVolt a prišiel s nabíjacím systémom, ktorý prepája nabíjačky s celkovým energomanažmentom budovy a dokáže v reálnom čase optimalizovať nabíjanie vzhľadom na aktuálnu vyťaženosť. V súčasnosti AgeVolt Slovakia vyvíja a vyrába vlastné nabíjačky, ktoré pozostávajú z niekoľkých modulov, ktoré je možné implementovať na základe preferencií zákazníka. Z jednoduchej nabíjačky sa môže stať smart riešenie, ktoré bude okrem nabíjania plniť funkciu elektromera, riadiť spotrebu budovy, komunikovať s internými systémami či solárnymi panelmi. Prepája nabíjačky s energetickým manažmentom budovy, umožňuje sledovať aktuálnu spotrebu budovy a optimálne rozhodovať o nabíjacom výkone. Vyvíja tiež multilaterálny trh založený na technológiách Blockchain, AI a ML, ktorý prepojí nabíjanie s inými službami a zmení tak status e-mobility na celom svete.

Prezentácia: Aké riešenia do praxe prináša elektromobilita?

Zaujímajú vás reálne výsledky z meraní a nastavení vhodných riešení pre elektromobilitu? Prinesieme vám 3 konkrétne prípady. Zameriame sa na rezidenčný development, automotive a retail.

Prezentácia na stiahnutie.

10:15 – 10:35
Speaker: Heliodor Macko CEO SEAK, s.r.o.

Helo v roku 2000 založil softvérovú spoločnosť Visicom, kde vyvíjali mobilné riešenia pre obchodných zástupcov v segmente FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar). Spoločnosť získala medzinárodných klientov (Unilever, Pepsi, Nestlé, …). Keď si v Nestlé vybrali riešenie Visicom ako primárny softvér pre EMEA, AOA a neskôr v celosvetovom meradle, predali v roku 2014 spoločnosť holdingu AFS Technologies. V roku 2015 nastúpil do spoločnosti SEAK s misiou dať tejto firme medzinárodnú úroveň a stavať na originálnej technológii riadenia osvetlenia založenej na diaľkovej komunikácii cez elektrické vedenie.

Prezentácia: Úspora energie a nabíjanie e-áut v jednom balíku služieb

Ako reálne viete ušetriť vo Vašich budovách každý deň vďaka energii získanej z fotovoltického zdroja, uloženej v batériovom úložisku (BESS) a ešte využívať aj výhodné dynamické riadenie výkonu pre nabíjanie e-áut? Ukážeme Vám to na konkrétnej prípadovej štúdii.

Prezentácia na stiahnutie.

10:35 – 10:50
Speaker: Martin Vyslocký Obchodní manažer, ChargeUp

Martin pôsobí na pozícii slovenského obchodného manažera v spoločnosti ChargeUp, ktorá je súčasťou holdingu Unicorn a verí, že elektromobilita na Slovensku má budúcnosť. Po štúdiu sa Martin 15 rokov venoval marketingovej komunikácii, avšak jeho kariéra postupne menila smer a nabral skúsenosti v obchodných roliach či riadení projektov. Nakoniec ho čistá mobilita pohltila natoľko, že sa rozhodol pridať do tímu ChargeUp a to práve na Slovensku, ktoré je v elektromobilite stále na začiatku. V ChargeUp podporujeme rozvoj eletromobility v Európe a chceme tak prispieť k zlepšeniu životného prostredia pre všetkých. Vďaka nášmu komplexnému riešeniu pre nabíjanie elektrmobilov bude môcť i Slovensko naskočiť na vlnu elektromobility.

Prezentácia: Ako efektívne nabíjať v práci.

Spoločnosť ChargeUp vo svojej prednáške predstaví dve prípadové štúdie, na ktorých sa podieľal a ktoré obidve riešia nabíjanie flotily elektrických áut priamo v priestoroch spoločností. Komerční Banka reprezentuje bankový sektor, ktorý tradične patrí k bohatším odvetviam a práve preto sú to banky a ich zamestnanci, ktorí v rámci súkromnej sféry vymenia spaľovanie motory za elektro motory medzi prvými. Priblížime Vám dôvody, ktoré Komerční Banku viedli k tomuto prechodu, požiadavky zo strany klienta ako i realizáciu projektu. V druhej prípadovej štúdii sa zameriame na spoločnosť DPD, pre ktorú je doprava a doručovanie tovaru core biznis. Zodpovieme si otázky aké to je byť pionierom v tejto oblasti, čo spoločnosť viedlo k tomuto prechodu a tiež aké výzvy tento projekt priniesol a aké majú plány do budúcna.

Prezentácia na stiahnutie.

10:50 – 11:05 COFFEE BREAK

2. Blok: Riešenia pre energetickú efektívnosť.

11:05 – 11:25
Speaker: Marcel Lauko Riaditeľ, Energetické centrum Bratislava

Marcel Lauko je ekonóm s technickým základom. Pôsobí ako riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 12 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Prezentácia: Energetický manažment – základ modernizácie budov

Modernizácia budov je spojená s investíciami, ktorých značná časť môže byť splatená z úspor nákladov na energie. Energetický manažment pomáha tak identifikovať potenciál týchto úspor pred modernizáciou, ako aj umožňuje ich skutočné dosiahnutie po modernizácii. Prezentácia ozrejmí praktické aspekty zavedenia a využitia energetického manažmentu vo všetkých fázach modernizácie budov.

11:25 – 11:55
Speaker: Ing. Miroslav Kukla Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

Miroslav vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave. Téme obvodových plášťov sa venuje viac ako 26 rokov. Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku. Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 9 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov (okien, dverí, fasád, svetlíkov, ľahkých prevetrávaných plášťov, automatických dverí a podobných typov konštrukcií). Je členom predstavenstva Slovenskej Asociácie Facility Managementu a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ako prednášajúci na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

Prezentácia: Modelový príklad návrhu obnovy obvodového plášťa s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory energií.

Komplexná revízia a pasportizácia jednotlivých prvkov obvodového plášťa vrátane výpočtu tepelno technických charakteristík. Návrh realizovateľného riešenia s úlohou: 1. zabezpečiť čo najlepší teplo-technický parameter a tým maximalizovať úsporu energií 2. prihliadnuť na efektívnosť riešenia z pohľadu „hodnota za peniaze“ 3. minimalizovať dopad opatrení na chod a prevádzku objektu 4. zlepšiť pracovné prostredie

Prezentácia na stiahnutie.

11:55 – 12:15
Speaker: Gabriel Toth CEO a spolumajiteľ PR a digitálnej agentúry Katedra Komunikácie

Gabriel Toth je absolventom politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na rovnakej katedre získal aj doktorát (PhD.) z politickej komunikácie so špecializáciou na online a sociálne siete. Dodnes na fakulte učí a je externým členom katedry politológie.

Je CEO a spolumajiteľ PR a digitálnej agentúry Katedra Komunikácie. Predtým 10 rokov pôsobil na komunikačných oddeleniach veľkých korporácii a mal to šťastie absolvovať viacero zahraničných stáží a kurzov, napríklad na Georgetown University vo Washingtone.

Prezentácia: Sociálne siete – čo všetko ste chceli vedieť a báli sa spýtať

Facebook, Instagram či TikTok sa z miesta, kde sme sa mali zabávať veľmi rýchlo stávajú miestom, kde sa darí nenávisti a dezinformáciám. Je to naozaj také zlé? Môžeme si ich dovoliť ignorovať? A čo sa s tým dá robiť?

Prezentácia na stiahnutie.

12:15 – 13:15 Čas na obed

13:15 – 14:00 Ako na energetickú krízu? (Panelová diskusia)

Speaker: Ján Karaba riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Od roku 2019 riadi Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá je najväčším profesionálnym záujmovým združením obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Hlavným poslaním asociácie je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky. Ján má takmer 15-ročné skúsenosti s prípravou, výstavbou a prevádzkou energetických projektov zameraných na využívanie obnoviteľnej energie. Získal magisterský titul z Viedenskej technickej univerzity v odbore OZE.

Speaker: Heliodor Macko CEO SEAK, s.r.o.

Helo v roku 2000 založil softvérovú spoločnosť Visicom, kde vyvíjali mobilné riešenia pre obchodných zástupcov v segmente FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar). Spoločnosť získala medzinárodných klientov (Unilever, Pepsi, Nestlé, …). Keď si v Nestlé vybrali riešenie Visicom ako primárny softvér pre EMEA, AOA a neskôr v celosvetovom meradle, predali v roku 2014 spoločnosť holdingu AFS Technologies. V roku 2015 nastúpil do spoločnosti SEAK s misiou dať tejto firme medzinárodnú úroveň a stavať na originálnej technológii riadenia osvetlenia založenej na diaľkovej komunikácii cez elektrické vedenie.

Speaker: Marcel Lauko Riaditeľ, Energetické centrum Bratislava

Marcel Lauko je ekonóm s technickým základom. Pôsobí ako riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 12 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Speaker: Ing. Miroslav Kukla Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

Miroslav vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave. Téme obvodových plášťov sa venuje viac ako 26 rokov. Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku. Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 9 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov (okien, dverí, fasád, svetlíkov, ľahkých prevetrávaných plášťov, automatických dverí a podobných typov konštrukcií). Je členom predstavenstva Slovenskej Asociácie Facility Managementu a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ako prednášajúci na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

3. Blok: Rozmanitosť FM služieb ako pridaná hodnota pre klientov.

14:00 – 14:20
Speaker: Emil Skákala Marketingový riaditeľ, KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

Emil vyštudoval aplikovanú ekonómiu na UK. Svoju marketingovú dráhu začína v FMCG segmente kde je súčasťou regionálneho marketingového tímu pre Julius Meinl. V adidas East Europe pôsobil vyše 8 rokov na regionálnych funkciách (V4 + Blatic), kde na začiatku zastrešoval produktový marketing a postupne prešiel na komunikáciu značky. V roku 2019 prechádza do Audi na pozíciu Marketing Manager pre Slovensko, kde zodpovedá za komunikačné aktivity značky. Ako Marketing Director v spoločnosti Kärcher pôsobí od roku 2021 a zastrešuje stratégiu značky z produktového ako aj komunikačného hľadiska.

Efektívne čistiace riešenia a trvalo udržateľný rozvoj.

Čistenie už dávno nie je o manuálnych nástrojoch, automatizácia a robotizácia sa stáva našim každodenným pomocníkom. Správne nastavenie čistenia preukázateľne šetrí čas, náklady, investície a prírodu.

Prezentácia na stiahnutie.

14:20 – 14:40
Speaker: Jiří Janda Country Manager CZ&SK, CBRE | Global Workplace Solutions

Jiří pôsobí v odbore FM od roku 2008, má technické vzdelanie a skúsenosti v oblasti výstavby a údržby TSB, ktoré dnes využíva pri vedení a rozvoji CBRE GWS na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je vybudovať na Slovensku silnú technicky kompetentnú spoločnosť, ktorá bude zároveň príjemným miestom pre jej zamestnancov.

Speaker: Ján Ploskuňák Business Development Manager, CBRE | Global Workplace Solutions

Ján ukončil štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite a od roku 2001 sa pohybuje vo svete Facility Management-u. Počas, vyše 20 ročného pôsobenia v globálnych spoločnostiach poskytujúcich služby FM vystriedal niekoľko funkčných pozícií. Množstvo skúseností a znalostí mu umožnilo v marci roku 2020 nastúpiť na pozíciu manažéra pre rozvoj podnikania (business development manager) v spoločnosti CBRE Global Workplace Solutions, kde pôsobí dodnes.

Hranice rozmanitosti FM služieb. (Kde sú hranice poskytovateľa facility manažmentu?)

Dá sa určiť hranica, kde začína a končí poskytovanie FM služieb ? Dôležitými prvkami, ktoré ohraničujú limity sú odbornosť a kompetencie poskytovateľa, na druhej strane neustále meniace sa očakávania klientov. V súčasnej dobe je oblasť poskytovania služieb facility manažmentu okrem tradičných vplyvov značne ovplyvnená meniacimi sa makroekonomickými ukazovateľmi. Dynamika a adaptabilita sú kľúčové. Kde sú hranice?

14:40 – 15:00
Speaker: Juraj Szabo Projekt manager, Husqvarna Slovensko s.r.o.

Juraj zastáva funkciu obchodného reprezentanta firmy Husqvarna Slovensko s.r.o. od roku 2008

Speaker: Ludvík Vaniš Obchodný reprezentant, Husqvarna Slovensko s.r.o.

Ludvík sa pridal do obchodného tímu Husqvarna Slovensko s.r.o. v roku 2009. Sú presvedčení, že budúcnosť údržby verejných trávnatých plôch je v batériovom segmente a v robotickom kosení.

Prezentácia: Robotické sekanie a aplikácia accu sortimentu v praxi.

Aké sú benefity robotického kosenia? Real case s aplikáciou nového spôsobu údržby zelených plôch s dôrazom na výsledok kvality trávnika.

Prezentácia na stiahnutie.

15:00 – 15:20
Speaker: Jana Francová Project Manager, spol. BUREAU VERITAS SLOVAKIA

Jana Francová působí ve společnosti Bureau Veritas od roku 2011. V roce 2019 převzala pozici manažera digitálních projektů, kde řídila projekty zaměřené na zefektivnění procesů a jejich digitalizaci. Od roku 2021 se věnuje koordinaci lokálních i mezinárodních projektů společnosti Bureau Veritas SERVICES v oblastech kybernetické bezpečnosti, complience a ESG.

Riadenie firiem z pohľadu ESG (environment – social – governance)

Úvod do ESG problematiky z pohľadu inšpekčnej a certifikačnej organizácie – ako sa pripraviť na nové legislatívne povinnosti a premeniť to na nové príležitosti a získať konkurenčnú výhodu (napr. EU taxonómia a nefinančny reporting), aké nástroje použiť a implementovať v praxi a ako sa vysporiadať s novým ESG ratingom, ESG indikátormi a ESG rizikami.

Prezentácia na stiahnutie.

15:20 – 15:35 COFFEE BREAK

15:35 – 15:55
Speaker: Dávid Henžel Obchodný manažér, Kodys Slovensko

Dávid je technologický nadšenec a obchodník v oblasti softvérovo hardverových riešení na mieru, so zameraním na zber a optimalozovanie dát na zefektívnenie interných prosecov. Dnes pôsobiaci ako obchodný manažér vo firme Kodys Slovensko.

Prezentácia: Smart hodinky pre biznis – Digitalizácia a optimalizácia pracovných procesov.

V súčasnej dobe, kedy sú big data najcennejšou komoditou sveta, prichádza nové riešenie NIVY WATCH, ktoré je jedinečnou kombináciou inteligentných hodiniek, indoorovej lokalizácie a softvéru určeného na zber dát. Dáta získané pomocou riešenia Nivy Watch pomáhajú digitalizovať a optimalizovať pracovné procesy, zvýšiť produktivitu a efektivitu zamestnancov a prispievajú k samotnému rastu organizácie.

15:55 – 16:10
Speaker: Monika Dlesková Sales Manager, UNICORN

Monika je Sales Managerom a sa stará o vývoj a implementáciu rezervačného systému Bookigy. Jej poslaním je ukázať klientom, ako je možne nastaviť hybridný model prace a spravovať kancelárie efektívne pomocou jednoduchých aplikácii.

Speaker: Tereza Holubčíková Product Manager, UNICORN

Tereza je Product Managerom a zodpovedá za produktový rozvoj, stratégiu a víziu Bookigy a iných produktov Unicornu. Tiež sa stará o technickú stránku dodávok produktov, zabezpečuje zber požiadaviek a konfigurácie rezervačných produktov.

Prezentácia: Správa kancelárií ešte efektívnejšie a podľa dnešných trendov.

Dnes firmy čelia jasnej výzve. Ako zvládnuť kombináciu práce na diaľku a v kanceláriách a čo najviac uľahčiť svojim zamestnancom fungovanie v hybridnom režime? Ako znížiť prevádzkové náklady a optimalizovať využitie priestorov? Nové podmienky si totiž žiadajú aj nový prístup. Poskytneme vám tipy a ukážeme vám ako zefektívniť prácu, ušetriť náklady a efektívne spravovať priestory pomocou moderných kancelárskych pomocníkov.

Prezentácia na stiahnutie.

16:10 – 16:30
Speaker: Lauren Krueger (Nórsko) Riaditeľ, Sales Operations, IFMA

Lauren Krueger je riaditeľkou, sales operations pre IFMA (International Facility Management Association) so sídlom v nórskom Stavangeri, a v asociácii pôsobí už 10 rokov. Lauren spolupracuje s organizáciami po celom svete a vedie svojich klientov, aby efektívne posilnili a zvýšili výkon svojho FM tímu pomocou skupinových tréningových plánov. Sústreďuje sa na poskytovanie poradenstva pre oblasť FM, a to hlavne pre región EMEA ale pôsobí i po celom svete.

Prezentácia: Ako zapracovať na svojej FM kariére.

Úloha Facility Managera na pracovisku sa neustále mení a vyvíja rýchlym tempom. Čo však znamená pojem – úspešný Facility Manager? Aké sú požadované zručnosti a ako ich nadobudnúť? Ukážeme vám, ako školiace programy IFMA prehĺbia vaše znalosti, vytvoria pokrok vo vašej kariére a pomôžu vám sa prispôsobiť a prosperovať vo vybudovanom prostredí.

Prezentácia na stiahnutie.

16:30 Tombola

Moderátor: Peter Minárik Project management expert

Motto: „Moja práca ma baví a rozvíja…“

Peter so SAFM spolupracuje už niekoľko rokov. Prostredie facility managementu je mu dobre známe, je školiteľom a odborným garantom workshopov pre projektový manažment, ktorý SAFM organizuje v pravidelných intervaloch. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a radosť. Je spoluautor viacerých CSR projektov ako napríklad „Úspech po slovensky, Vzdelávanie je COOL – Slovensko je COOL, či Návrat po materskej dovolenke ako projekt …“

V minulosti pracoval pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s projektovým manažmentom a jeho praktickou aplikáciou svetových štandardov projektového manažmentu do každodenného biznisu. Aktívne spolupracuje s vedením firiem a prispieva k zefektívneniu procesov, zvýšeniu produktivity a ziskovosti firiem. Zúčastnil sa na stovkách analýz a projektoch.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

            siemens

 

MEDIÁLNI PARTNERI

ÚČASTNÍCI

Počet účastníkov: 100 – 150 Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti  podporných činností.
  • Riadiace pozície správy nehnuteľností
  • Riadiace pozície Facility a Property managementu
  • Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
  • Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
  • Pracovníci hospodárskej správy
Meno Priezvisko Názov spoločnosti   Pozícia
Billing First name Billing Last name Billing Company Variation billing_position
Vladimír Trenčanský OPTIMAL PARTNER s.r.o. Výkonný riaditeľ
Peter Petro Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o. Manažér podpory prevádzky ČS
Katarína Čerňanová Panattoni Slovakia Development s. r. o. Property Manager
Roman Meszaros YIT Slovakia, a.s. facility manager
Tomáš Korpáš ENGIE Services a.s. Riaditeľ Divízie správy nehnuteľností
Marek Boskovič ENGIE Services a.s. ENGIE Services a.s.
Roman Meszaros YIT Slovakia, a.s. Facility Specialist
Mgr. Miklášová Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. HR Business Partner
Martin Zeman Reiwag Facility Services SK, s. r. o. Reiwag Facility Services SK, s. r. o.
Peter Kováč BUREAU VERITAS SLOVAKIA Facility Management Consultant
JiříJandaCBRE Global Workplace Solutions s.r.o.Country Manager CZ&SK
Andrea Kubíčková SAFM marketingový manažér
Miroslav Krivčík CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Managing Director EE
Silvia Nagyová Slovak Telekom, a.s. Head of Fleet, Facility & Rental Managemet
Josef Misof Europapier Slovensko Konateľ
Filip Veselý Schaeffler Skalica Facility manažér
Róbert Ruňanin ENGIE Services a.s. Obchodný riaditeľ
Petra Ďurčeková Doubletree by Hilton Bratislava Generálna riaditeľka
Tichomír Ivan BUSINESS WAY s. r. o. Konateľ
Adrián Pavlík B.E.Service SK, s.r.o. Prevádzkový riaditeľ
Martin Stanko EDYMAX Facility Management SE Riaditeľ realizácie
Peter Kozáček M2C Country manager Slovakia
Marian Lalik SLOVCLEAN a.s. Generálny riaditeľ
Filip Sekan Verve Facility Services s.r.o. Facility Manager
Ján Ploskuňák CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Business Development Manager
Vladimír Prvý SAFM Člen predstavenstva
Miroslav Somorovský Schaeffler Skalica Facility koordinátor
Michal Wiesler Reinoo, a.s. Manažér prevádzky
Sofia Pastíriková BUSINESS WAY s. r. o. Office manager
Lukáš Štubendek EDYMAX Facility Management SE Obchodný riaditeľ
Monika Dlesková Unicorn (Bookigy) Sales Manager
Patrik Zúrik M2C Business Director SK
Daniel Čupec SLOVCLEAN a.s. Quality Manager
Ján Šalát Verve Facility Services s.r.o. Člen predstavenstva
Robin Hierweg STRABAG s.r.o. Facility manager
Juraj Szabo Husqvarna Slovensko, s.r.o. Project manager
Peter Škyrta BUREAU VERITAS SLOVAKIA ENE/INY Division Manager
Katarína Strončeková Alt-X s.r.o. Konateľ
Marek Horský HOFMIT s. r. o. Konateľ
Michal Fišer KODYS SLOVENSKO, s r.o. Riaditeľ
Ludvík Vaniš Husqvarna Slovensko, s.r.o. Obchodný reprezentant
Miroslav Kukla B.E.Service s.r.o. Konateľ
Dušan Velič MIRRI Štátny tajomník
Ján Zuštiak AgeVolt CEO
Marcel Lauko Energetické centrum Bratislava Riaditeľ
Peter Minárik COMM – PASS Project management expert
Branislav Orgoník Reinoo, a.s. Obchodný riaditeľ
Gabriel Toth Katedra Komunikácie CEO
Jana Juřicová Urbanová Building Exterior Service CZ, s.r.o. Provozní ředitel
Tereza Holubčíková Unicorn (Bookigy) Product Manager
Dušan Pranda Schaeffler Skalica Projektový manažér
Peter Vodráška Adient Slovakia s.r.o. Facility Operations Lead, HSE Coordinator
Lauren Krueger IFMA Director, Sales Operations
Peter Petraško Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., div. Ecophon Key Segment Developer
Martin Vyslocký Unicorn (ChargeUp) Obchodní manažer
Igor Chachaľák Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. riaditeľ odboru
Andrea Kontseková Slovak Telekom, a.s Úsek dopravy a riadenia správy nehnutelnosti
Róbert Kállai Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. samostatný odborný referent
Martin Laco OZY s.r.o. CEO
Eliška Lacová OZY s.r.o. Konateľka
Tomáš Jančařík OZY s.r.o. obchodný zástupca
Jarmila Omastová JAGA Group, s.r.o. Produktový manažér Správa budov
Andrea Dingová Jaga Group, s. r. o. šéfredaktorka
Viera Gregorová Slovak Telekom, a.s Projektový manažér
Barbora Barborák Slovak Telekom, a.s Property management specialist
Peter Ševček Franco Facility Management s.r.o. Finančný riaditeľ
Zuzana Šustriková Tatra Asset Management Asset Manager
Ingrid Verešova Tatra Asset Management Asset Manager
Tomáš Šlosár Doubletree by Hilton Bratislava Technický riaditeľ
Martin Šulek FAST PLUS, a.s. Facility manager
Martin Šulek FAST PLUS, a.s. Facility manager
Lukáš Lehovec Franco Facility Management s.r.o. Manager
Anna Horská BK, a.s. Project Manager
Katarína Adamcová BK, a.s. Project Manager
Viktor Miško CBRE Senior Property manager
Hana Pačaiová Slovenská spoločnosť údržby Člen predstavenstva
Gabriel Dravecký Slovenská spoločnosť údržby Predseda predstavenstva
Dominik Marec ATALIAN SK s.r.o. Riaditeľ divízie FM
Aleš Kundrár ATALIAN SK s.r.o. Obchodný riaditeľ
Jozef Pastier BUREAU VERITAS SLOVAKIA Business Developer
Jana Francová BUREAU VERITAS SLOVAKIA Project Manager
Jana Francová BUREAU VERITAS SLOVAKIA Project Manager
Dávid Henžel KODYS SLOVENSKO, s r.o. Obchodný manažér
Erika Slivová ANASOFT APR, spol. s r.o. Konateľ
Ondrej Bodnár tablano | GIS Services s.r.o. Head of marketiing and sales
Martin Herich tablano | GIS Services s.r.o. konateľ
Branislav Kalina KODYS SLOVENSKO, s r.o. Obchodný riaditeľ
Heliodor Macko SEAK s.r.o. CEO
Matúš Jenčík Siemens s.r.o. Sales Manager
Jiří Knap IFMA CZ Prezident
Daniel Bezák Global Facility a. s Predseda predstavenstva
Michal Vaverka Global Facility a. s Výkonný riaditeľ
Juraj Gustafík Slovak Telekom, a.s. Manažér riadenia nájomných zmlúv
Ján Zuštiak AgeVolt Slovakia Zakladateľ a CEO
Ivan Lindovský AgeVolt Slovakia Business Development Manager
Martin Iliaš AgeVolt Slovakia Sales Manager
David Puhovich AgeVolt Slovakia Sales Manager
Roman Striško SONET, společnost s.r.o. Direct sales representative
Peter Kunkela Správa a údržba ciest Trnava špecialista na optimalizáciu nákladov
Ján Karaba Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) riaditeľ
Juraj Kaba Československá obchodná banka, a.s. Manažér oddelenia rozvoja investícií a správy budov
Juraj Nagy Československá obchodná banka, a.s. Prevádzkový manažér
Jiří Knap IFMA CZ Prezident IFMA
Daniel Bezák Global Facility a. s Predseda predstavenstva
Michal Vaverka Global Facility a. s Výkonný riaditeľ
Juraj Gustafík Slovak Telekom, a.s. Manažér riadenia nájomných zmlúv
Ján Zuštiak AgeVolt Slovakia Zakladateľ a CEO
Ivan Lindovský AgeVolt Slovakia Business Development Manager
Martin Iliaš AgeVolt Slovakia Sales Manager
David Puhovich AgeVolt Slovakia Sales Manager
Roman Striško SONET, společnost s.r.o. Direct sales representative
Jan Uher SONET, společnost s.r.o. Solution Sales Specialist 
Jakub Kralovic ALD Automotive Sales
Ivana Bila Apleona Slovensko s.r.o Facility Manager
Filip Foltin Ald automotive Fleet manager
Dominik Latak ALD Automotive Slovakia s.r.o. Partnership manager
Hubert Kluka Meta System S.p.A. Advisor
Michal Hovančák CHASTIA s.r.o. Projektový manažér
Tomáš Polák CHASTIA s.r.o. Projektový manažér
Boris Barienčik ALD Automotive Slovakia s.r.o. Sales Director
Marian Adamec Nestlé Professional Czech Republic Commercial Manager Solutions CZ & SK
Dušan Molitoris ALD Automotive Slovakia s.r.o. Sales manager
Peter Kunkela Správa a údržba ciest Trnava špecialista na optimalizáciu nákladov
Ján Karaba Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) riaditeľ
Emil Skakala KÄRCHER Slovakia, s.r.o Marketingový riaditeľ
Vladimír Suchan ING Hubs Bratislava Head of Facilities
Michal Filip Interpolis, a.s. Predseda predstavenstva
Martin Kúšik TECHNOBOX, s.r.o.  
Pavol Galo KÄRCHER Slovakia, s.r.o Marketingový špecialista PI
Stanislav Kurek SEAK s.r.o. Riaditeľ sekcie E-mobility
Pavol Mihoč Montin s.r.o CEO
Martin Tomáň JV Energy s.r.o konateľ
Michal Benák SlovZink, a.s. General Manager
Lukáš Janiga Mestský úrad Sabinov Veduci odd. právneho a správy majetku
Miroslav Blažovský KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sales Manager
Martin Čuchran KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sales Manager
Martin Brutenič KÄRCHER Slovakia, s.r.o Manažér predaja pre kľúčových zákazníkov
František Nevláčil SlovZink, a.s.
Ľubomír Maxim GGE, a.s Technický riaditeľ
Jana Kuricová CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Country Sourcing Lead Slovakia & Czech Republic