Dni facility managementu 2019

Program

PROGRAM – Dni Facility Managementu 03. 06. 2019

17:30 – 21:00Večerný networkingový raut

PROGRAM – Dni Facility Managementu 04. 06. 2019

7:30 – 8:30REGISTRÁCIA účastníkov – kongresové priestory, Hotel Tatra **** Bratislava

8:30 – 8:40Otvorenie konferencie – 10. výročie SAFM

 • Silvia Nagyová prezidentka Slovenská asociácia facility managementuSlovensko

 • Karol Hederling Lead Facilities Manager EMEA Jones Lang LasalleSlovensko

 • Jiří Knap Operation Director Specialized Services CZ+SK ISS Facility Services s.r.o.Česko

Facility Management v praxi 09:00 – 12:00

 • 8:45 – 9:00

  Jan Hudak Business Development Consultant Interconnection Consulting Slovensko

  Aktuálny vývoj Facility Managementu na Slovensku Prezentácia na stiahnutie
 • 9:05 – 9:25

  Tomasz MizeraCRE Technology Delivery Director JLLPoľsko

  Tomasz pracoval v IBM ako člen tímu, ktorý je zodpovedný za Integrované riešenia pre riadenie pracoviska v regióne CEE. Jeho profesionálna vášeň súvisí s uplatňovaním nových technológií a pomáha vlastníkom budov a obyvateľom plniť si svoje ciele. Facility management historických budov
 • 9:30 – 9:50

  Miroslav Blažovský Sales Manager KODYS SLOVENSKO® Slovensko

  Ako obchodný manažér v spoločnosti KODYS SLOVENSKO®, so skúsenosťami pri vývoji softvéru na mieru a jeho predaji v DACH krajinách, je v súčasnosti zodpovedný za obchodné aktivity – softvérových riešení pre Asset Management a WMS na Slovensku. Asset management súčasťou facility – majetok pod kontrolou Riešenie správy, evidencie a inventarizácie hmotného a nehmotného majetku. Ideálny nástroj pre každého správcu majetku v akomkoľvek odvetví. Mobilné riešenie – zrýchľuje a zjednodušuje inventarizáciu majetku. Využitie auto-id technológií – 1D/2D kódy a RFID. Správa majetku je prehľadná a bezchybná. Prezentácia na stiahnutie
 • 9:55 – 10:25

  Pavel Kadavý konateľ Kaizen Institute Czech RepublicČesko

  Ľudia sú základom všetkých zlepšeni Kaizen Lean procesy – 5S v hygiene = 5 krokov organizovania pracovných procesov pre zvýšenie efektivity a elimináciu nákladov.
 • Jana Hezselyová Sales Manager CZ/SK ESSITY s.r.o. Slovensko

  Jana je absolventkou Filozofickej fakulty. Má viac ako 15 rokov skúseností s obchodom, optimalizáciou obchodných procesov a trade marketingom ako v B2C tak i v B2B oblastiach. Ľudia sú základom všetkých zlepšeni Kaizen Lean procesy – 5S v hygiene = 5 krokov organizovania pracovných procesov pre zvýšenie efektivity a elimináciu nákladov. Prezentácia na stiahnutie

10:25 – 10:35Coffee break

Facility Management a certifikácie 11:00 – 14:10

 • 10:35 – 10:55

  Lara Paemen Riaditeľka IFMA Europe Belgicko

  Vyštudovala interiérovú architektúru a medzinárodný obchod. Viac ako 17 r. sprevádzala veľké medzinárodné organizácie smerom k novým spôsobom práce. Ako certifikovaná trénerka pracovala s manažmentom a tímami na projektoch riadenia zmien. Kľúčové trendy v riešeniach pracovného prostredia Prezentácia na stiahnutie

11:00 – 11:40Prečo developeri idú po WELL

 • Martin Stohl XDT Sustainability & Wellbeing Specialist HB Reavis Group s.r.o. Slovensko

 • Viera Kolesárová expert oddelenia investícií a správy majetku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Slovensko

 • Ivette Lešundáková Chief Happiness Officer WORLD BUSINESS PRESS, a.s.Slovensko

 • Marek Kremeň LEED, BREEAM a WELL expert, zakladateľ spoločnosti EXERGYSlovensko

 • 11:45 – 12:05

  Gabo Žifčák stand-up komik a certifikovaný odborník MD Training&Consulting Slovensko

  Ako stand-up komik komunikuje zrozumiteľne a jednoducho. Ako certifikovaný odborník sa venuje prednáškam o efektívnej komunikácii, zvládaní stresu a konfliktov, či preferencii pracovného prostredia. To všetko so štipkou humoru, ktorý mu je vlastný. Zabite Open space – zachránite zamestnanca! Stalo sa vám už, že ste povýšili zamestnanca za jeho dobré pracovné výkony a on zrazu prestal efektívne fungovať? Možno je to tým, že ste ho spolu s povýšením presťahovali do inej miestnosti. Aké pracovné prostredie nám vyhovuje a kedy pracujeme najefektívnejšie? Každá osobnosť má svoje preferencie.

12:10 – 12:55Obed

 • Samuel Sůra CEO SALVIS, s.r.o. Slovensko

  Posudzovaniu vplyvu budov na životné prostredie a ľudské zdravie sa venuje od roku 2011. V súčasnosti vedie osemčlenný tím, ktorý pracuje na udržateľnosti a certifikácii 11 budov. Je spoluzakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, s.r.o. Moderátor

Facility Management a technológie

 • 13:00 – 13:20

  Matúš Jenčík Sales Representative Unicorn SystemsSlovensko

  Do Unicornu nastúpil v r 2018 ako projektový manažér pre projekty zamerané na IoT a energetiku. Súčasťou tejto pracovnej pozície bola aj podpora obchodu. Ako Sales Representative s technickým vzdelaním sa stará a rozvíja spoluprácu s klientmi. Cesta k efektívnemu facility a property managementu Ako využiť nové technológie a kde nájsť priestor na zníženie nákladov pri správe či údržbe majetku? Aké sú prínosy systémov pre asset, property či facility management? Jednoduchosť, ľahká obsluha a prehľadnosť dát patria medzi najdôležitejšie atribúty, ktoré by mal spĺňať systém pre správu majetku. Prezentácia na stiahnutie
 • 13:25 – 13:45

  Daniel Čurka Riaditeľ úseku energetických služieb ENGIE Services a.s.Slovensko

  Absolvent odboru Energetika a technika prostredia SjF STU Bratislava. Je aktívny v oblasti energetickej efektívnosti a energetických auditov od r. 1998. Riadil R&D tím v spoločnosti Geothermal Anywhere (GA Drilling) a pracoval pre Sonnenklima GmbH. Prečo by mal byť energetický manažment súčasťou každej ponuky komplexných služieb FM? Digitálne prostriedky monitoringu IoT a analytický softvér v energetickom manažmente, ako energetickej službe, umožňujú vizualizovať život objektu v súvislostiach i navrhovať opatrenia s potenciálom úspor a optimalizovať náklady. Nové projekty FM s ponukou EM – čo všetko môže zákazník získať?
 • 13:50 – 14:10

  Iveta Králová Key application manager for office & education Saint-Gobain Ecophon Česko

  Priestorovej akustike sa venuje od roku 2006. V spoločnosti Saint-Gobain Ecophon pracovala na niekoľkých pracovných pozíciách. V súčasnosti sa venuje skúmaniu vplyvu akustického prostredia na zdravie človeka, jeho správanie a produktivitu pri práci. Úloha facility managera pri tvorbe akustickej pohody Zvuky v kanceláriách produkované prístrojmi, inštaláciami, telefónmi a podobne sú bezpochyby neprirodzené. Všetky odrazy zvukov pôsobia negatívne na náš sluch. Zvyšujú stres a obmedzujú našu koncentráciu. Najviac nás však rušia rozprávajúci sa kolegovia. Prezentácia na stiahnutie
 • 14:15 – 14:35

  Marta Fartelová Senior Account Manager SimpleCell Networks Slovakia a. s. Slovensko

  Je zodpovedná za budovanie obchodných vzťahov s kľúčovými partnermi a akvizičnú činnosť predovšetkým v oblasti facility manažmentu, energetiky a priemyslu. Predtým realizovala obchodno-technické projekty u strategických partnerov v oblasti priemyslu. Priestory a teplo, senzory a svetlo: Internet vecí v praxi facility manažmentu Sieť Sigfox umožňuje v rámci facility manažmentu desiatky užitočných riešení. Martin odprezentuje dve okamžite aplikovateľné use cases s takmer okamžitou návratnosťou: 1. konštantné meranie teploty a okamžité úspory pri spotrebe energií, stabilná teplota a 2. optimalizácia pracovných priestorov. Prezentácia na stiahnutie
 • 14:40 – 15:00

  Martin Komínek Chief Operating Officer SimpleCell Networks Slovakia Slovensko

  Je zodpovedný za prevádzku spoločnosti SimpleCell Networks Slovakia, ktorá na Slovensku vybudovala celonárodnú sieť pre IoT Sigfox. Predtým riadil obchodné aktivity v Európe a na Strednom Východe pre firmu, ktorá vyvíja komunikačné technológie. Priestory a teplo, senzory a svetlo: Internet vecí v praxi facility manažmentu Sieť Sigfox umožňuje v rámci facility manažmentu desiatky užitočných riešení. Martin odprezentuje dve okamžite aplikovateľné use cases s takmer okamžitou návratnosťou: 1. konštantné meranie teploty a okamžité úspory pri spotrebe energií, stabilná teplota a 2. optimalizácia pracovných priestorov.
 • 14:40 – 15:00

  Vladimír Navrátil Obchodný manažér SMARTAGO, s.r.o.Slovensko

  Efektívne riadené osvetlenie Naše technologické riešenia prinášajú energetickú a finančnú efektívnosť. Prostredníctvom inteligentných systémov riadenia prinášame vyššiu hodnotu realizovaným úsporám. Rozumne navrhnutá a nastavená svetelná sústava znamená vysoký pracovný a užívateľsky komfort, optimalizáciu nákladov na energie. Prezentácia na stiahnutie

15:05 – 15:15Coffee break

 • 15:20 – 15:40

  Miroslav Kukla spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.ServiceSlovensko

  Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku. Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 6 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov. Význam starostlivosti o obvodové plášte budov Prednáška poukáže na význam a zmysel periodickej údržby obvodových plášťov na budovách a objasní štruktúru možných riešení v závislosti na type budovy a časovom období, v ktorom bola realizovaná jej výstavba. Poukáže i na nastupujúce trendy v oblasti realizácie fasád a identifikuje ich dosah na FM.
 • 15:45 – 16:05

  Tomáš Minka Výkonný riaditeľ Bim.PointČesko

  Zaoberá sa využitím IT technológií pri projekčnej príprave stavieb a tiež prepojením BIM dát so systémami CAFM. Podieľal sa na zrode produktu BIM.POINT – web on-line nástroja na efektívnu prácu so všetkými informáciami o budove, najmä vo fáze správy. BIM vo Facility Managemente – praktické využitie pri správe budovy Ako sa od prototypu stavby dopracovať k jeho digitálnemu dátovému dvojčaťu? Priblížime vám priebeh tejto cesty a pripojíme príklady z praxe. Implementácia BIM prístupu do FM je proces, ktorý vyžaduje jednoznačná pravidla a ich dodržiavanie. Prezentácia na stiahnutie
 • 16:10 – 16:30

  Michal PasiarCEO Acrea s.r.o.Slovensko

  Michal je odborný garant problematiky informačného modelu budovy (BIM – Building Information Modeling). Vo svojej praxi sa tiež venuje projektovej a predprojektovej príprave investičnej výstavby. Je prezidentom BIM asociácie Slovensko. Správa budovy pomocou jej digitálnej dvojičky Samotný fakt, že má budova svoju digitálnu dvojičku peniaze nešetrí. K šetreniu prichádza až keď sa s informáciami, ktoré digitálna dvojička poskytuje pracuje na každodennej báze na všetkých úrovniach správy a údržby, a ak sú tieto informácie neustále aktuálne. Predstavíme platformu NAVGARO. Prezentácia na stiahnutie

Generálny partner

Organizátor

Partner

Ďakujeme za spoluprácu

Mediálny partner