12. máj. 2021 – Svetový deň FM

 

 

 

World FM Day

Aj segment Facility Managementu má svoj Svetový deň, 12. máj 2021.

 

Týmto dňom vyjadrujeme uznanie všetkým odborníkom, ktorí sa tejto oblasti aktívne venujú, šíria osvetu a prispievajú k budovaniu kvality  FM.

 

Segment facility managementu je mladým segmentom, korene siahajú do roku 1980 do USA, odkiaľ sa postupne jeho základné úvahy a procesy rozšírili aj do Európy. I na Slovensku bola obrovská snaha vytvoriť základňu, ktorá bude jednak združovať FM spoločnosti za účelom pomoci, výmeny know – how ale v jej poslaní bude šírenie osvety a vytváranie nových možností vzdelávania. Odozvou na dané požiadavky bol v roku 2009 vznik Slovenskej asociácie facility managementu, ktorá aktívne reprezentuje svojich členov a svojou činnosťou upevňuje kvalitu FM.

 

SAFM združuje právnické ale i fyzické osoby, a je platným členom európskeho zoskupenia EuroFM, prostredníctvom ktorého vás pozývame na zaujímavý bezplatný event. Jeho cieľom je osláviť Svetový deň Facility Managementu so študentmi, pedagógmi a záujemcami o tento segment, a to prostredníctvom odborných prednášok a diskusií o  rozvoji   a nových trendoch FM, ktoré vznikajú v Južnej Afrike. Zaujímavé budú i témy týkajúce sa pripravenosti študentov na nepredvídateľný svet, ktorý nám za posledné obdobie odkryla pandémia, a kde FM čelí mnohým výzvam.

 

 

Všetky informácie o programe nájdete na stránke  Euro FM.

Registrácia World FM Day