Dni Facility Managementu ročník 2018

PROGRAM – Dni Facility Managementu 21. 05. 2018

18:00 21:00

Večerný networkingový raut v REŠTAURÁCII APANI

7. ročník Dni Facility Managementu otvorí networkingový raut v luxusných priestoroch x-bionec sphere ® Šamorín, súčasťou ktorého bude i kúzelné prekvapenie.

PROGRAM – Dni Facility Managementu 22. 05. 2018

8:00 8:25

REGISTRÁCIA účastníkov – konferenčná časť x-bionic® sphere

8:30 8:35

Otvorenie konferencie

8:40 9:00

Facilities Management – kariérna voľba v Holandsku

Premýšľať spolu s predstavenstvom o strategických otázkach, implementácia udržateľnosti, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a zamestnancov, čím sa zvýši aj zisk, nie je už iba snom, ale súčasťou vašej práce, keď ste Facility Manager!

9:05 9:25

ISO 41000 „Facility management“ – nová fáza vnímania facility managementu v spoločnostiach

ISO 41000 špecifikuje, ako by v organizáciách mali byť jednotne riadené podporné služby facility managementu a ako zabezpečiť, aby sa táto kvalita prejavila vo výslednej pridanej hodnote ich pôsobenia v trhovom aj verejnom priestore.

1. blok: Integrovaný Facility Management

9:30 9:50

Integrovaný Facility Management

Od fázy projektu a dizajnu cez prebiehajúci štart až po fázu dodávky. Ako dobrý projekt môže ovplyvniť kvalitu a náklady na služby.

9:55 10:10

Coffee Break

10:15 10:35

Vybavenie a zariadenie kancelárii ako súčasť Integrovaného Facility Managementu – case study Slovenská Sporiteľňa

PANEL: Ako Integrovaný Facility Management zlepšuje pracovné prostredie

10:40 11:20
11:25 11:45

Bezpečnosť, dáta a Facility Management – žijeme len raz, ale dáta navždy

11:45 12:30

Obed

2. blok: Technologies & Facility Management

12:35 12:55

Ako môžu facility manažéri spolupracovať a benefitovať vďaka BIM

Prednáška predstaví úlohu facility manažérov v procese BIM. Kľúčové zistenia pochádzajú z nedávneho prieskumu tohto odvetvia s názvom „FM povedomie o BIM“, ktorý bol realizovaný ako spolupráca medzi ZHAW, Univerzitou Johna Mooresa v Liverpoole a Britským inštitútom Facility Managementu.

13:00 13:20

Bim model ako efektívny podklad pre výkon Facility managementu

BIM model je využívaný́ ako databáza informácií́ o budove a jej komponentoch počas celého životného cyklu budovy a slúži ako neustále aktuálny podklad pre sofistikovaný́ výkon facility manažmentu. Model je neustále aktualizovaný́. Klient má 24 hodinový́ online prístup.

13:25 13:45

Office eSignage & Room Reservation System

Office eSignage & Room Reservation System slúži na označovanie miestností, rezerváciu zasadačiek, pracovných stolov, ale najmä zamestnancov. Umožňuje rýchle rezervovanie miestností, vrátane pokročilých možností rezervácie a ich opakovaní.

PANEL: Aké potenciálne benefity dokáže priniesť „Internet vecí“ pre vlastníkov budov?

13:50 14:30
14:35 14:50

Coffee Break

14:55 15:15

Moderné trendy v informačných systémoch pre Facility Management

Žijeme v dobe explózie informačných systémov. Po utíchajúcej vlne rozšírenej reality nás zaplavilo nadšenie z IoT, ako aj reinkarnácia telemetrie. Pokiaľ sú tieto vlastnosti účelne a kedy sa z nich stáva nepoužiteľný a často drahý doplnok? Pozrime sa priamo v praxi na účelne implementácie.

3. Blok Inspiration for workplace

15:20 15:40

Riadenie kvality ovzdušia ako kľúčový faktor spokojnosti zamestnancov nájomcu

15:45 16:05

Office as a zone of “togetherness”

Individuálne plánovanie kancelárskych priestorov – s úspešným dizajnom kancelárie je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti o 36%. Práve z tohto dôvodu je pre zamestnancov dôležité, aby považovali pracovný priestor za zónu „jednotnosti“.

Dajte ľudí na prvé miesto!

V rámci modernej správy budov a fungovania vašich firiem signalizujte svetu, že dávate ľudí na prvé miesto.

16:10 16:30