Dni facility managementu 2020

Program

Partneri
Dni facility managementu 2020

Program

8:00 – 8:25 OTVORENIE KONFERENCIE

Silvia Nagyová prezidentka Slovenská asociácia facility managementu

8:25 – 8:55FACILITIES MANAGEMENT – KARIÉRNA VOĽBA V HOLANDSKU

Niels Peters Young Professional Holandsko

Vyštudoval Facility Management na Univerzite aplikovaných vied HAN, Nijmegen. Jeho prvým klientom bolo ministerstvo obrany v Haagu. Je víťazom súťaže EuroFM Bachelor Student Poster Competition 2016 v Miláne.

Premýšľať spolu s predstavenstvom o strategických otázkach, implementácia udržateľnosti, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a zamestnancov, čím sa zvýši aj zisk, nie je už iba snom, ale súčasťou vašej práce, keď ste Facility Manager!

Prezentácia na stiahnutie

Lístky

Partneri