Our partners


 • EuroFM logo

   

   

   

   

   

  Európska organizácia na platforme facility managementu združuje členov z 23 krajín celého kontinentu.
  www.eurofm.org


 • IFMA logo

   

   

   

   

   

  IFMA is the world’s largest and most widely recognized international association for professional facility management.


  www.IFMA.org


 • IFMA logo

   

   

   

   

   

  Česká pobočka medzinárodnej profesijnej organizácie IFMA vznikla v roku 2000.
  www.IFMA.cz


 • SSTP logo

   

   

   

   

   

  Slovak Society for Environmental Technology (SSTP) is a voluntary association that brings together scientists and engineers in the area of creating and protecting the environment.


  www.SSTP.sk


 • Facility Manager logo

   

   

   

   

   

  Facility Manager is the only professional magazine on the Czech market, which systematically deals with the problem of facility management.


  www.FacilityManager.cz


 • Jaga logo

   

   

   

   

   

  Vydavateľstvo JAGA vydáva deväť časopiseckých titulov, medzi ktorými je päť určených pre odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry.
  www.jaga.sk