Vyhlásenie výsledkov súťaže

12. ročník odbornej konferencie Dni Facility Managementu sa niesol v duchu noviniek.

Našou hlavnou úlohou je podporovať odbornosť v oblasti FM a tým pomáhať skvalitňovať služby v tejto kľúčovej oblasti. Dlhodobá spolupráca a výmena know-how s našimi členmi a partnermi nás stále inšpiruje a motivuje.

 

SAFM nie je len organizácia, ale je to komunita odborníkov, ktorí posúvajú toto odvetie vpred.

Pomáhame, radíme, naše stretnutia a podujatia sú miestom, kde sa stretávajú odborníci na FM s jedným cieľom – zdokonaľovať a skvalitňovať služby v danom obore.

 

I preto sme sa tento rok rozhodli oceniť najlepších z najlepších a to v v rámci

1. ročníka súťaže:

 

SAFM Projekt roka

SAFM Inovácia roka

SAFM osobnosť roka.

 

Odborná porota zasadala v zložení:

 

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. ,  Slovenská technická univerzita

Silvia Nagyová, prezidentka SAFM

Peter Škyrta, PhD. Senior Sustainability & ESG Consultant, KPMG Slovakia

Ing. Igor Stanek, CEO, Software Architect, CHASTIA s.r.o.

 

Projekty, ktoré sa predstavili v tejto súťaži, nám ukázali rôznorodosť a výnimočnosť v FM. Odborná porota zhodnotila jedinečné aspekty každého projektu, berúc do úvahy technickú dokonalosť, environmentálnu a sociálnu zodpovednosť, ako aj ich trvalú udržateľnosť.

Výhercovia v jednotlivých kategóriach:

SAFM PROJEKT ROKA:

 

1. miesto: NÁRODNÝ PROJEKT Systém overovania kvalifikácií, Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Cieľom národného projektu SOK, ktorého garantom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a hlavným dodávateľom projektových aktivít Asseco Central Europe, a. s., bolo umožniť uchádzačom, ktorí získali určitú kvalifikáciu mimo formálneho vzdelávania (napríklad praxou či samoštúdiom), možnosť nechať si ju oficiálne overiť. Úspech projektu bol podporený aktívnym zapojením Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny s podporou kľúčových sociálnych partnerov. Okrem toho sa v projekte etablovali mnohé významné autorizované inštitúcie a odborní garanti, ktorí odborne prispeli k nastaveniu systému overovania kvalifikácií v 24 sektoroch národného hospodárstva.

 

Ocenená nominácia:  MOBILNÉ NABÍJACIE STANICE, „EV CHARGES“

spoločosť CBRE Global Workplace Solutions s.r.o

Inštalácia mobilných vysokorýchlostných nabíjacích staníc na odberných miestach klienta, kde nie je postačujúca kapacita elektrickej energie v sústave.

 

SAFM INOVÁCIA  ROKA:

 

1. miesto: FM kniha ,

spoločnosť TECHNOBOX services, s.r.o

 

FM Kniha je jednoduchý nástroj pre koncových užívateľov budovy a nájomcov, ktorý poskytuje rýchlu orientáciu v priestore a v technológiách s možnosťou hlásenia poruchy do helpdesk riešenia cez mobilný telefón. Štruktúrou a riešením a obsahom knihy, je zabezpečené, že človek, ktorý nahlasuje poruchu vie ľahko identifikovať o aké zariadenie sa jedná a nahlásením cez knihu dá správe automaticky požiadavku na zabezpečenie opravy tak, že technik okamžite vie o aké zariadenie sa jedná, na ktorom poschodí a v ktorej miestnosti je toto zariadenie inštalované a bez nutnosti obhliadky dokáže okamžite riešiť servis s dodávateľom zariadenia.

 

Ocenená nominácia: Zbieranie zálohových fliaš v priestoroch

Na každom z 10 krídiel budovy sú situované zberné nádoby na vratné plechovky a plastové fľaše. Zámer bol znížiť množstvo vytváraného odpadu z plastu. Druhoradý zámer bol speňaženie tohto zberu a následne darovanie súm na charitu.

 

 

 

 

SAFM OSOBNOSŤ  ROKA:

1. miesto: Ing. arch. Karol HEDERLING

 

V oblasti facility managementu pracuje od roku 1992. Vo svojej kariére prešiel od komunálnej sféry cez slovenské až po nadnárodné spoločnosti ako Slovak Telekom (Deutche Telekom Group), Strabag PFS či ISS Facility Services. Pôsobil v top manažérskych pozíciách ako na strane klientov tak na strane  poskytovateľov. Jeho najvýraznejšími projektmi boli outsourcing sekcie facility managementu spoločnosti Slovak Telekom a integrácia FM služieb v spoločnosti Slovenské elektrárne (Enel). V súčasnosti pôsobí ako nezávislý
konzultant v oblasti FM.
Je zakladajúcim členom a členom predstavenstva Slovenskej asociácie facility
managementu (SAFM) a je aktívny aj v rámci medzinárodnej organizácie EuroFM.
V roku 2023 sa stal sektorovým expertom v národnom projekte Overovania Kvalifikácií.

 

Ocenená nominácia: Ing. Eugen Maczko

Vyštudoval SVŠT strojnícka fakulta v Bratislave s odborom Tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia – Priemyselná energetika. Počas svojej odbornej praxe pracoval na manažérskych postoch v klientskej i poskytovateľskej strane.
Svoje odborné vedomosti prezentoval prostredníctvom rôznych prednášok,
workshopov, a to i na pôde STU, kde prednášal problematiku Správy Budov.
V súčasnosti pôsobí v spoločnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o, na pozícií technický riaditeľ.

 

 

Všetkým víťazom a oceneným nomináciam srdečne blahoželáme.