Odborný seminár „Úklid včera, dnes a zítra“

 

FM Institute s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8, Česká republika I www.fminstitute.cz I mobil: +420 602 226 403
FM Institute a FM Institute Slovakia
Expertní skupina pro vzdělávání ve Facility Managementu
Ve spolupráci s IFMA CZ a její Klientskou a Poradenskou sekcí
a Slovenskou Asociáciou Facility Managementu
Za sponzorské podpory společnosti de Wolf GROUP s. r. o. a jejich produktů od společnosti Kaivac

Vás zvou na odborný seminář

„Úklid včera, dnes a zítra“

Termín konání: Pondělí, 3. 4. 2017 (9 – 17 hodin)
Místo: Sál Olymp, 19. patro hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8

Seminář bude interaktivně vysílán v prostředí WebEx, což umožní on-line připojení odborníků, kteří se nebudou moci zúčastnit přímo v Praze (připojení níže).

 

Registrace: z kapacitních důvodů prosíme o registraci na emailu viktorie.volkova@fminstitute.cz
Online připojení: https://www.webex.com/, , Meeting number: 233 007 571

 

Program: 08:00 – 09:00 Registrace
09:00 – 12:30 Dopolední blok
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 17:00 Odpolední blok

 

 

 

Diskusní panely:

Každý panel je uveden přednáškou na dané téma (přednášející jsou uvedeni pod názvem panelu) s následnou diskuzí v rozsahu cca 45 minut. Do diskuze jsou pozváni odborníci, zapojit se však mohou i účastníci v sále i na internetu. Níže uvedené otázky by měly tvořit základní linii diskusního bloku.

 

1. Jak dnes vnímáme úklidové služby?
Ing. Irena Bartoňová Pálková, Vice Prezidentka Hospodářské komory
Problematika úklidů je většinou klientů vysoce podceňována. Většina se domnívá, že úklid je cosi podřadného co zvládne každý. Jaké jsou zkušenosti klientů i poskytovatelů z nedávné historie?
 Jak vnímá vaše společnost problematiku úklidů?
 Kde shledáváte největší problémy?
 Jak máte nestavenu kontrolu kvality?

 

2. Jak zadat požadavek na úklid (jak vypsat VŘ)?
ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Univerzity v Pardubicích
Je celkem běžné, že výběrové řízení se vždy více méně zopakuje z minulého období, pouze se „zatlačí“ na úspory.
 Je potřeba stanovit již v zadání četnost a druh úklidových prací, nebo lze toto ponechat na návrhu poskytovatele?
 Jak a kdy „vyladit“ poptávku a nabídku po stránce kvality?
 Co by nemělo ve výběrovém řízení na úklidové služby chybět?

 

3. Jaká je rozumná cena za úklid?
přednášející je kontaktován
V posledních letech, zejména vlivem krize, byly ceny úklidových služeb sníženy na absolutní minimum. Jak toto narovnat.
 Kde končí efektivita a začíná nereálná cena za úklid, která je pak vykoupena nekvalitou?
 Jak se Vám v praxi projevila extrémně nízká cena za úklidové práce?
 Jaká by měla být rozumná cena za úklidové práce?

 

4. Role volby vybavení a prostředků na výslednou kvalitu
Štěpán de Wolf, jednatel de Wolf Group, s.r.o.
Nízká cena bývá často „vyrovnávána“ používáním nekvalitního vybavení a prostředků.
 Jak do VŘ zapracovat požadavek na kvalitu vybavení a prostředků?
 Jaké vybavení a prostředky jsou nejkritičtější pro úklidové služby?
 Je vhodnější započítat úklidové vybavení a prostředky do celkové ceny, nebo je účtovat samostatně?