ISO normy pre Facility Management

Vážení priaznivci,

dávame Vám do pozornosti, že v apríli t.r. vyšli celosvetovo prvé ISO normy pre oblasť Facility Managementu

 

ISO 41011:2017 – Facility management — Vocabulary

ISO 41012:2017 – Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development of agreements

 

O procese implementácie do nášho prostredia Vás budeme priebežne informovať. Vydanie tretej časti sa očakáva koncom r. 2017.