Dotazník

  • 1Krok
  • 2Krok
  • 3Krok
  • 4Krok

IC-Market Tracking - Facility Management v CEE (SK)

Kontaktné údaje

2016

Obrat v F M oblasti na Slovensku v subsegmentoch nižšie [ € ]

Manažovaná plocha* [ m2 ]

Počet objektov v správe [ ks ]

Počet zamestnancov v manažovanej ploche [ ks ]

2017

Obrat v F M oblasti na Slovensku v subsegmentoch nižšie [ € ]

Manažovaná plocha* [ m2 ]

Počet objektov v správe [ ks ]

Počet zamestnancov v manažovanej ploche [ ks ]

*vrátane vonkajších plôch a špeciálneho upratovania

Podiel vlastných služieb a servisu a podiel služieb a servisu pre iného ako koncového zákazníka
dodávanie služieb iným/komplexným FM poskytovateľom.
(Príklad, správa kúrenia a rozvodov pre inú spoločnosť, nie priamo pre daný objekt)
[ v % relevantného obratu ]

2016

2017

Rozdelenie príjmov v SUB-SEGMENTOCH v % pre rok 2017 (každý segment má 100 %)

Technické služby

Podporné a mäkké služby

Entrepreneurial (Business) služby

Rozdelenie príjmov podľa SEGMENTOV ZÁKAZNÍKOV v % pre rok 2017

Vaša firma

Trend v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
v % alebo indikácia slovne pre celý trh. (Napríklad: + 6 %, - 3 %, rast, pokles, bez zmeny...)

Aká je priemerná predajná cena pre dané služby? (2017)

Plocha [ €/m2 ]

Hodinová sadzba [ €/hod. ]

Podiel služieb

2016

2017

Firemné info


Komentár: Keďže oblasť pôsobností a definícii služieb FM je veľmi dynamická, pri definovaní jednotlivých kategórii sme vychádzali zo skúseností z iných krajín, našich ostatných projektov, ale najmä z STN Facility Management EN 15221-4, berúc do úvahy špecifiká slovenského trhu.


Technické služby a väčšia časť podporných služieb sú vo všeobecnosti definované podľa STN ako priestor a infraštrukúra, business a entrepreneurial služby a časť podporných služieb sú definované ako ľudia a organizácia a ich podskupiny.


Čísla produktov pre orientáciu, tak ako sú uvedené v STN norme sú - 1100 až 1230 pre technické služby, podporné a mäkké služby zastupujú produkty s číslami 1300 - 2443 a pre entrepreneurial (business) služby s číslami 2500 až 2990. V rámci daného segmentovania sme pristúpili k miernym úpravám a zlučovaniu niektorých služieb najmä z praktického hľadiska, kde dané služby mnohkrát su predávané v jednom balíku.


Kvôli špecifikám každej jednej spoločnosti, vieme, že aj dané rozdelenie môže vo výnimočných prípadoch spôsobovať problémy pri delení . V tomto prípade Vás prosíme o Váš najlepší kvalifikovaný odhad. Prípadne o textový komentár.

2016

2017

2018 / odhad

Kontrakty

2016

2017

2018 / odhad

* nie jednorázové
** integrovaný kontrakt - 3 a viac subsegmentov, prípadne kombinácia mäkkých a tvrdých služieb

Podľa Vášho názoru, ktoré firmy sú najúspešnejšie (majú najvyšší podiel na trhu) ?

Podľa Vášho názoru, ktoré firmy sú najúspešnejšie (majú najvyšší podiel na trhu), podľa jednotlivých kategórii ?

Technické Služby

Podporné Služby

Entrepreneurial A Business Služby

SOFT INFO: