Bezpečnosť, základná priorita Facility manažera

FM Institute s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8, Česká republika I www.fminstitute.cz I mobil: +420 602 226 403
FM Institute a FM Institute Slovakia
Expertní skupina pro vzdělávání ve Facility Managementu
Ve spolupráci s IFMA CZ a její Klientskou a Poradenskou sekcí
a Slovenskou Asociáciou Facility Managementu
a Mezinárodním sdružením bezpečnostních profesionálů ASIS Česká republika
a Radou a Akademií pro Smart City

Vás zvou na odborný seminář

„Bezpečnost, základní priorita Facility manažera“

Termín konání: Úterý, 16. 5. 2017 (9 – 17 hodin)
Místo: Sál Olymp, 19. patro hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 – Karlín

 

Seminář bude interaktivně vysílán v prostředí WebEx, což umožní on-line připojení odborníků, kteří se nebudou moci zúčastnit přímo v Praze (připojení níže).

Registrace: z kapacitních důvodů prosíme o registraci na emailu viktorie.volkova@fminstitute.cz, v případě dosažení maximální kapacity sálu, bude počet účastníků za jednu společnost omezen.

Online připojení: https://www.webex.com/, , Meeting number: 236 696 398

 

Program: 08:00 – 09:00 Registrace
09:00 – 12:30 Dopolední blok
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 17:00 Odpolední blok

 

Diskusní panely:
Každý panel je uveden přednáškou na dané téma (přednášející jsou uvedeni pod názvem panelu) s následnou diskuzí v rozsahu cca 50 minut. Do diskuze jsou pozváni odborníci, zapojit se však mohou i účastníci v sále i na internetu. Níže uvedené otázky by měly tvořit základní linii diskusního bloku.

 

1. Bezpečná a efektivní komunikace ve veřejném prostoru.

 

RNDr. Petr Tiller, hlavní architekt odboru hlavního architekta, Ministerstvo vnitra ČR

 

Bezpečná komunikace mezi organizacemi a zejména mezi organizacemi, jednotlivci a veřejnou správou začíná být stěžejní podmínkou pro rozvoj podnikání v budoucnosti. V této oblasti je již delší dobu vyvíjeno prostředí „eGovernment“, které tyto podmínky splňuje. Hlavní architekt tohoto prostředí přiblíží principy a jejich současné i budoucí uplatnění.

 Kde shledáváte současná hlavní rizika bezpečné komunikace?
 Jsou naše organizace připraveny na významné změny spojené s komunikací v přicházející 4. Průmyslové revoluci?
 Jaké požadavky budou mít tyto změny na jedince v soukromém i zaměstnaneckém poměru? Co nového se bude muset naučit?

 

2. Problematika kvalitního řízení bezpečnosti v našich organizacích.

 

Ing. Jaromír Průša, Prezident ASIS Česká republika

 

Řízení bezpečnostních služeb (Bezpečnostní management) je komplexní odbornost. Jak je tato bezpečnost vnímána v našich organizacích? Jsme připraveni na významné změny v bezpečnosti? Jsme připraveni na problematiku terorizmu. Není to pouhé „strašení“ s cílem získat politické body?

 Jak vnímá vaše společnost problematiku bezpečnosti?
 Kde shledáváte největší problémy se zajišťováním bezpečnosti?
 Jak máte nestavenu kontrolu kvality, tj. plnění zajištění bezpečnosti?

 

3. Jaké jsou největší překážky současného zajištění kvalitních bezpečnostních služeb.

 

Oldřich Rutar, ředitel FM Divize, M2C

 

Bezpečnost je sice v organizacích vnímána jako potřebná služba, je však i takto placena? Nejsou již „úspory“ za hranicí rizika? Uvědomují si manažeři těchto společností, že kvalitní pracovník v bezpečnosti musí být i kvalitně ohodnocen? Kde jsou hranice?

 Kde končí efektivita a začíná nereálná cena za ostrahu, která je pak vykoupena nekvalitou?
 Jak bychom měli reagovat na rostoucí minimální platy dirigované vládou (a důsledku zaměstnávání handicapovaných), jak přesvědčit kompetentní činitele, že rostou-li minimální platy, musí ze zákona růst i ceny za ostrahy (alespoň ve veřejné správě)?
 Jak by se s tímto problémem měli vyrovnat komerční klienti a poskytovatelé?

 

4. Bezpečnost není pouze ostraha. Jaké další formy bezpečnosti je třeba zajistit.

 

Tomáš Prokeš, Bureau Veritas Česká republika

 

Bezpečnost má mnoho podob. Od bezpečnosti typu SAFETY (např. BOZP, PO), povinných revizí, havarijních řádů, BCP až po ostrahu a zajištění bezpečnosti jedince. Jak jsou tyto bezpečnosti integrovány,

 Jaká je dnes paleta služeb, které Vaše společnost vyžaduje (zajišťuje)
 Jak lze specifikovat POŽADAVKY v oblasti bezpečnostních služeb a jak je zakotvit ve smlouvách?
 Jak Vy vnímáte roli bezpečnostního poradce a by mohli poradci pomoci ke zkvalitnění služeb?

 

Výše uvedené náměty a otázky jsou inicializační. Pokud v rámci panelu vznikne diskuze k jakékoliv jiné problematice, bude v rámci panelu vítána a rozvinuta.

Prílohy

File File size
pdf Program_semináře_Bezpečnost 530 KB