Kde zvyšovať svoju odbornosť

V najbližšom období pre vás FM Institute Slovakia pripravil nasledovné SEMINÁRE, ktoré sú súčasťou Akadémie Facility Managementu a na ktoré sa môžete prihlásiť aj individuálne:

 

1. Upratovanie a odpadové hospodárstvo – 7.10.2016 (v piatok)

2. Správa majetku, údržba a prevádzka objektov – 14.10.2016 (v piatok)

3. Trvaloudržateľný rozvoj, spáva energií a médií – 21.10.2016 (v piatok)

4. Bezpečnostný management, BOZP, PO a CO – 28.10.2016 (v piatok)

 

Zároveň dávame do pozornosti termíny WEBINÁROV:

 

1. „Čo je Facility Management?“, ktorý sa uskutoční v utorok 11.10.2016 a 18.10.2016 od 9,00 – 12,30 ako aj podvečerný kurz od 16,00 – 19,30. Lektor webinara je náš garant Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow.

 

2. „Ako pripraviť výberové konanie na FM poskytovateľa“ , ktorý sa uskutoční v piatok 20.10.2016 od 9,00 – 12,30. Lektor webinara je náš garant Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow.

 

Členom SAFM poskytujeme zvýhodnenú cenu. Prihlásiť sa môžete emailom na adrese mhorsky@safm.sk

Aj nečlenom sprostredkujeme účasť na vyššieuvedených seminároch a webinároch.