Pan-európska FM certifikácia, nové termíny

Vážení priaznivci,

 

dávame Vám do pozornosti nové termíny na  workshop a certifikáciu:

 

Workshop dňa 11. 10. 2017

 

Certifikácia dňa 25. 10. 2017

 

v kancelárii SAFM na Cukrovej 14, Bratislava

 

Na prihlásenie sa na certifikáciu prosím využite priložený formulár.

 

 

Účastník:

Meno a priezvisko:

Email:

Pracovná pozícia:

Telefonický kontakt:

 

Fakturačné údaje:

Právnická osobaFyzická osoba

 

Názov / Meno a priezvisko:

Adresa (ulica, PSČ, mesto):

Bankové spojenie:

Telefonický kontakt:

 

V prípade právnickej osoby prosím vyplňte aj:

 

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

 

 

Na prihlásenie sa na workshop kontaktujte mhorsky@safm.sk