O nás

 

Slovenská asociácia facility managementu bola založená  v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. 

 

SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

 

Slovenská asociácia facility managementu  je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.

Asociácia združuje fyzické i právnické osoby a je založená na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a rovnocennom partnerstve členov.