Média

SAFM sa svojou činnosťou dotýka mnohých oblastí života spoločnosti. Médiá sú dôležitým zdrojom informácií, kontaktnou plochou i možnosťou, ako informovať širokú verejnosť o našej úlohe a práci.